ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 08
Критика і бібліографія

Підвищення ефективності маркетингу аграрних підприємств на засадах формування збутової політики / Саблук П.Т. // Економіка АПК. - 2016. - № 12 - С. 103

Рецензія на монографію «Формування збутової політики маркетингу аграрних підприємств»

Список використаних джерел

  1. Формування збутової політики маркетингу аграрних підприємств : моногр. / В. В. Россоха, О. М. Шарапа. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2016. – 232 с.
Читати статтю: e_apk_2016_12_17.pdf