ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.72:63
Економіка агропромислового виробництва

Економічні передумови та моделі запуску ринку земель в Україні / Мартинюк М.П. // Економіка АПК. - 2016. - № 12 - С. 16

Здійснено критичний аналіз існуючих підходів до запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення та обґрунтовано оптимальну модель його запуску, орієнтовану на задоволення національних інтересів. Висвітлено сучасний стан розвитку земельних відносин, охарактеризовано ключові проблеми розвитку аграрного сектору. Наведено можливі варіанти подальшого розвитку аграрного сектора залежно від того, який сценарій розвитку земельних відносин буде обрано. Встановлено, що основні концепти національної моделі ринку земель полягають у: захисті законних інтересів власників земельних ділянок; створенні міцного економічно активного середнього класу в аграрній сфері; удосконаленні орендних земельних відносин; забезпеченні сталого землекористування; підвищенні рівня зайнятості сільського населення; запобіганні знеціненню сільгоспземель; запровадженні механізмів запобігання спекуляції й монополізації земель сільськогосподарського призначення; підвищенні капіталізації та ліквідності землі як економічного активу. Рис.: 2. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: ринок земель, оренда, моделі запуску ринку землі, земельні відносини, земельні паї

Список використаних джерел

 1. Мартинюк М. Ринок землі в Україні: три можливі моделі запуску та їх наслідки / М. Мартинюк // Дзеркало тижня. - 2016. - № 34. http://gazeta.dt.ua/macrolevel/rinok-zemli-v-ukrayini-tri-mozhlivi-modeli-zapusku-ta-yih-naslidki-_.html.
 2. Гайдуцький П.І. Аграрна реформа Л.Д.Кучми в Україні / П.І. Гайдуцький. - К. : ТОВ «Інформаційні системи», 2015. - 448 с.
 3. Даниленко А.С. Формування ринку землі в Україні / А.С. Даниленко, Ю.Д. Білик. - К.: Урожай, 2006. - 278 с.
 4. Кириленко І. Г. Актуальні питання ринку земель сільськогосподарського призначення [текст] / І. Г. Кириленко // Економіка АПК. - 2009. - № 3. - С. 44-46.
 5. Лупенко Ю.О. Трансформація земельних відносин у сільському господарстві (аналітичний огляд) / Ю.О. Лупенко, О.В. Ходаківська. - К. : ННЦ “ІАЕ”, 2015. - 52 с.
 6. Національна доповідь щодо завершення земельної реформи ; за наук. ред. Л.Я. Новаковського. - К. : Аграр. наука, 2015. - 48 с.
 7. Саблук П.Т. Розвиток земельних відносин в Україні / П.Т. Саблук. - К. : ННЦ ІАЕ, 2006. - 336 с.
 8. Федоров М.М. Особливості формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні / М.М.Федоров // Економіка АПК. - 2007. - № 5. - С. 73-78.
 9. Рекомендації щодо забезпечення розвитку земельних відносин у ринкових умовах / М.М. Федоров, В.Я. Месель-Веселяк, П.Т. Саблук, О.В. Ходаківська [та ін.]. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2009. - 60 с.
 10. Sustainable Land Management/ Sourcebook / The World Bank. - Washington : DS, 2008. - 196 p.
 11. Gnacadja L. Benefits of sustainable land Management / Luc Gnacadja. - Access mode: http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary Publications/ CSD_ Benefits_of_Sustainable_Land_Management%20.pdf.
 12. Johan Swinnen. Study on the Functioning of Land Markets in the EU Member States / Johan Swinnen, Pavel Ciaian, d’Artis Kancs. - Centre for European Policy Studies, Place du Congres 1, B-1000 Brussels, 2009. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ec.europa.eu/ agriculture/external-studies/2008/landmarkets/ report_en. Pdf.
 13. Мартинюк М.П. Теоретичні засади регулювання земельних відносин в Україні / М.П. Мартинюк // Економіка АПК. - 2016. - № 7. - С. 10-15.
Читати статтю: e_apk_2016_12_4.pdf