ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2016 рік

Оцінка можливостей експортного потенціалу сільськогосподарської продукції України

Розвиток свинарства в регіоні

Промислове свинарство в умовах сучасного ринку

Продовольча безпека України: перспективи розвитку (англомовна)

Ринок насіння льону олійного

Вектори експортних потоків аграрного сектору України

Перспективи світового ринку зерна

Особливості регулювання зайнятості жінок села в системі ринку трудових ресурсів

Інформаційне забезпечення сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні

Управління господарською діяльністю аграрних підприємств та її збутова політика

Енергетичний менеджмент у виробництві сільськогосподарської продукції

Мотивація ефективного використання персоналу підприємства

Організаційно-економічний механізм формування інноваційних кластерів у насінництві зернових культур

Виробництво зерна та формування ефективності сільськогосподарських підприємств

Інтеграція аграрної освіти, науки і виробництва як основа підготовки сучасних кадрів для АПК

Агропродовольчий сектор України: економічний дискурс

Сільське господарство України: стан та ресурсні можливості розвитку (англомовна)

Ефективність виробництва в сільськогосподарських підприємствах Сумської області

Шляхи підвищення конкурентоспроможності бурякоцукрового виробництва (англомовна)

Проблеми комерційного обігу насіння та виплат за використання інтелектуальної власності в Україні

Характеристика фінансового потенціалу підприємства як економічної категорії

Ефективність інвестування у приріст оборотного капіталу сільськогосподарських підприємств

Метод DEA при оцінці основних ресурсних показників сільськогосподарських підприємств регіону

Чинники інноваційної конкурентоспроможності харчової промисловості в контексті глобалізації

Економічне значення розширеного воспроизводства в сільському господарстві Азербайджану

Аграрна економічна наука в дослідженнях Івана Франка: минуле і сучасне (до 160-річчя від дня народження І. Франка)

Організаційно-правові форми аграрних підприємств як інструмент управління власністю

Теоретичний зміст і сутність управління маркетинговою діяльністю

Формування аграрної інноваційної системи як шлях до накопичення інтелектуального капіталу підприємств агросектору

Підготовка економістів міжнародного рівня (рецензія на підручник «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»)

Принципи управління розвитком органічного виробництва в контексті продовольчої безпеки України

Еколого-економічний механізм реабілітації деградованих і малопродуктивних земель сільськогосподарського призначення

Агропромисловий комплекс в умовах реалізації державної аграрної політики

Розвиток органічного виробництва в Україні на засадах кооперації

Мотиваційні чинники організації органічних сільськогосподарських кооперативів в Україні

Розвиток скотарства в Україні

Регулювання громадського контролю землекористування

Платоспроможний продовольчий попит

Інформаційне забезпечення розвитку аграрної підприємницької діяльності (англомовна)

Інтеграція аграрного сектору України до внутрішнього ринку Європейського Союзу

Розвиток економічної науки й освіти у всесвітньо відомому 200-річному аграрному університеті

Еволюція теоретичних уявлень про баланс як основну форму фінансової звітності

Методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності зернопродуктового підкомплексу регіону

Проблемні аспекти формування інноваційної моделі агропромислового виробництва регіону

Наукова спадщина професора М.І. Нижнього у сучасній агроекономічній науці

Сільськогосподарський синоптично-кон’юнктурний інститут у становленні та розвитку аграрно-економічної науки в України

Теоретичні засади диверсифікації економічної діяльності фермерських господарств

Аналіз структурних зрушень в аграрному бізнесі

Стратегічні напрями високоефективного функціонування цукробурякового підкомплексу АПК

Шляхи підвищення виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції в Закарпатті

Сторінки