ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2016 рік

Оцінка можливостей експортного потенціалу сільськогосподарської продукції України

Розвиток свинарства в регіоні

Промислове свинарство в умовах сучасного ринку

Продовольча безпека України: перспективи розвитку (англомовна)

Ринок насіння льону олійного

Вектори експортних потоків аграрного сектору України

Перспективи світового ринку зерна

Особливості регулювання зайнятості жінок села в системі ринку трудових ресурсів

Інформаційне забезпечення сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні

Управління господарською діяльністю аграрних підприємств та її збутова політика

Енергетичний менеджмент у виробництві сільськогосподарської продукції

Мотивація ефективного використання персоналу підприємства

Організаційно-економічний механізм формування інноваційних кластерів у насінництві зернових культур

Виробництво зерна та формування ефективності сільськогосподарських підприємств

Інтеграція аграрної освіти, науки і виробництва як основа підготовки сучасних кадрів для АПК

Агропродовольчий сектор України: економічний дискурс

Сільське господарство України: стан та ресурсні можливості розвитку (англомовна)

Ефективність виробництва в сільськогосподарських підприємствах Сумської області

Шляхи підвищення конкурентоспроможності бурякоцукрового виробництва (англомовна)

Проблеми комерційного обігу насіння та виплат за використання інтелектуальної власності в Україні

Характеристика фінансового потенціалу підприємства як економічної категорії

Ефективність інвестування у приріст оборотного капіталу сільськогосподарських підприємств

Метод DEA при оцінці основних ресурсних показників сільськогосподарських підприємств регіону

Чинники інноваційної конкурентоспроможності харчової промисловості в контексті глобалізації

Економічне значення розширеного воспроизводства в сільському господарстві Азербайджану

Аграрна економічна наука в дослідженнях Івана Франка: минуле і сучасне (до 160-річчя від дня народження І. Франка)

Організаційно-правові форми аграрних підприємств як інструмент управління власністю

Теоретичний зміст і сутність управління маркетинговою діяльністю

Формування аграрної інноваційної системи як шлях до накопичення інтелектуального капіталу підприємств агросектору

Підготовка економістів міжнародного рівня

Принципи управління розвитком органічного виробництва в контексті продовольчої безпеки України

Еколого-економічний механізм реабілітації деградованих і малопродуктивних земель сільськогосподарського призначення

Агропромисловий комплекс в умовах реалізації державної аграрної політики

Розвиток органічного виробництва в Україні на засадах кооперації

Мотиваційні чинники організації органічних сільськогосподарських кооперативів в Україні

Розвиток скотарства в Україні

Регулювання громадського контролю землекористування

Платоспроможний продовольчий попит

Інформаційне забезпечення розвитку аграрної підприємницької діяльності (англомовна)

Інтеграція аграрного сектору України до внутрішнього ринку Європейського Союзу

Розвиток економічної науки й освіти у всесвітньо відомому 200-річному аграрному університеті

Еволюція теоретичних уявлень про баланс як основну форму фінансової звітності

Методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності зернопродуктового підкомплексу регіону

Проблемні аспекти формування інноваційної моделі агропромислового виробництва регіону

Сільськогосподарський синоптично-кон’юнктурний інститут у становленні та розвитку аграрно-економічної науки в України

Теоретичні засади диверсифікації економічної діяльності фермерських господарств

Аналіз структурних зрушень в аграрному бізнесі

Стратегічні напрями високоефективного функціонування цукробурякового підкомплексу АПК

Шляхи підвищення виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції в Закарпатті

Теоретичні та практичні засади формування ринку сільськогосподарської техніки

Сторінки