eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

УДК:
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Про підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 2016 рік та основні завдання на перспективу (доповідь на Загальних зборах НААН) / Гадзало Я.М. // Економіка АПК. - 2017. - № 3 - С. 5