ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.439.5/.6:339.5
Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Виробництво та реалізація органічної продукції в світі / Артиш В.І. // Економіка АПК. - 2017. - № 3 - С. 82

Мета статті - дослідження виробництва та реалізації органічної продукції в світі, аналіз ринку й визначення пріоритетних напрямів його розвитку. У процесі дослідження використано методи статистики, економічного аналізу та узагальнення. Викладено результати дослідження виробництва і реалізації органічної продукції в світі й перспективи його подальшого розвитку. Проведено аналіз державного регулювання органічної продукції сільського господарства в країнах світу, який показує, що успіх розвитку виробництва такої продукції прямо залежить від способу і масштабу його підтримки. Питання розвитку органічного виробництва є вкрай актуальними як із погляду збереження та захисту сільськогосподарських земель, так і міжнародного поділу праці. При цьому на розвиток органічного виробництва істотно впливає попит на органічну продукцію з урахуванням ціни й грошових доходів населення. Визначення обсягів попиту сприятиме прогнозуванню важливих тенденцій щодо виробництва та обсягів продажу органічної продукції на сучасному етапі. Табл.: 1. Рис.: 3. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: ринок органічної продукції, органічне виробництво, екологічно чиста продукція, сільське господарство, екологічний менеджмент, експорт, імпорт, попит

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В.І. Економіка аграрних підприємств: підруч. / В. І. Андрійчук. - 2-ге вид., доп. та перероб. - К.: КНЕУ, 2002. - 624 с.
 2. Бородачева Н. Спрос и предложение на рынке органических продуктов / Н. Бородачева // Агроперспектива. - 2004. - №9. - С.59-61.
 3. Добыш Г. Норвежские заметки / Г. Добыш, С. Гранде // Белорусское сельское хозяйство. - 2003.- № 9. - С. 40-42.
 4. Милованов Є. В. Органічне сільське господарство: перспективи для України / Є.В. Милованов // Посібник українського хлібороба. - 2009. - С. 257-260.
 5. Харченко Т.Б. Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні / Т.Б. Харченко // Економіка АПК. - 2013. - №9. - С.37-41.
 6. Шлапак В.О. Про вирощування екологічно чистої продукції в Україні [Електронний ресурс] / В.О. Шлапак. - Доступний з: http://www.lol.org.ua.
 7. Sahota A. The Global Market for Organic Food & Drink [Електронний ресурс] - Режим доступу:www.organicmonitor. com
 8. The European Market of Organic Food 2011 Helga Willer, Julia Lernoud, Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) Frick, Switzerland and Diana Schaack, Agricultural Information Company (AMI), Bonn, Germany BioFach Congress 2013, Nurnberg, Session “The European Market of Organic Food”, 13.02.2013 http://orgprints.org/22345/19/willer-2013-session-european-market.pdf.
 9. Kirchmann Holger. Organic Crop Production: Ambitions and Limitations / Springer, 2009. - 244 p.
 10. Інтернет-ресурс: www.fibl.org
 11. FiBL & IFOAM - Organics International (2016); The World of Organic Agriculture 2016. Frick and Boon
 12. http://organic.ua
Читати статтю: e_apk_2017_3_14.pdf