ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.24:338.43
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Аграрний сектор економіки України в умовах інституційних змін / Пугачов М.І. // Економіка АПК. - 2017. - № 5 - С. 12

Мета статті - визначити перспективи розвитку аграрного сектору національної економіки з урахуванням наявних ризиків і можливих варіантів здійснення державної політики на сучасному етапі інституційних змін. Визначено та охарактеризовано етапи зміни інституційного середовища у процесі реформування аграрного сектору економіки України. Запропоновано варіантний прогноз перспектив розвитку аграрного сектору вітчизняної економіки з урахуванням наявних ризиків і можливих напрямів державної політики на сучасному етапі інституційних змін. Практична значущість дослідження полягає у використанні його результатів при розробці стратегічних документів розвитку сільського господарства. Табл.: 1. Рис.: 3. Бібліогр.: 6.
Ключові слова: інституції, аграрний сектор, економіка, прогноз, сільське господарство, ефективність

Список використаних джерел

  1. Лупенко Ю.О. Сучасний стан та перспективи міжнародної інтеграції аграрного сектору України: завдання агроекономічної науки / Лупенко Ю.О. // Економіка АПК. - 2015. - № 6. - С. 6-10.
  2. Саблук П.Т. Стан і напрями розвитку аграрної реформи / Саблук П.Т. // Економіка АПК. - 2015. - № 2. - С. 10-17.
  3. Месель-Веселяк В.Я. Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору економіки України / Месель-Веселяк В.Я., Федоров М.М. // Економіка АПК. - 2016. - № 6. - С. 37-49.
  4. Кропивко М.Ф. Напрями реформування системи управління аграрним сектором в умовах децентралізації влади та розвитку євроінтеграційних процесів / Кропивко М.Ф. // Економіка АПК. - 2016. - № 6. - С. 26-36.
  5. Achieving Ukraine’s Agricultural Potential: Stimulating Agricultural Growth and Improving Rural Life [Text] / Iain Shuker, Csaba Csaki, Andrzej Kwiecinski and all. -Washington, DC: The World Bank, 2004. - 278 р.
  6. Стратегія розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні на період до 2025 року / [за ред. академіків НААН Я.М.Гадзала, М.І.Бащенка, В.М.Жука, Ю.О.Лупенка]. - К.: Аграр. наука, 2016. - 216 с.
Читати статтю: e_apk_2017_5_4.pdf