ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.11:001.8
Аграрна політика і реформування

Наукові агроекономічні дослідження в інтересах активізації росту АПВ і сільських територій / Саблук П.Т. // Економіка АПК. - 2017. - № 5 - С. 19

Мета статті - обґрунтування основних напрямів організації та змісту децентралізації владних повноважень в управлінні аграрною сферою, зокрема в науковій діяльності, визначення міри впливу цих дій на економічні результати суб’єктів агропромислового виробництва. Стаття присвячена науковим організаційно-економічним дослідженням в агропромисловій сфері, адже децентралізація в ній має охопити всі ланки управління, зокрема й наукове забезпечення агро-промислового виробництва. Постає потреба формування наукових центрів розвитку аграрного сектору та сільських територій у кожній області країни. Окреслено основні напрями організації й змісту децентралізації владних повноважень в аграрній сфері, а також їхній вплив на результати економічної діяльності управлінських структур у суб’єктів господарювання. Методичне забезпечення конкретної місцевості відповідно до проведених розрахунків має покладатися на науковців. Алгоритм таких розрахунків по районах і по кожній області розроблено ННЦ „Інститут аграрної економіки”, які й повинні стати предметом обговорення щодо розв’язання проблем розвитку АПК. Запропоновану схему дій повинні очолити спеціалісти Міністерства аграрної політики та продовольства України і науковці Національної академії аграрних наук України. Структурно центри мають охопити й по вертикалі, і по горизонталі всі сегменти агропромислової діяльності: економіки, екології, галузей рослинництва, тваринництва, матеріально-технічного постачання, переробки, торгівлі, а також брати участь у зв’язках із центральними науковими установами держави, громадськими організаціями. Табл.: 1. Бібліогр.: 9.
Ключові слова: первинні ланки виробництва, науково-інноваційні центри, суб’єкт господарювання, сільські території, багатофункціональність, територіальна розосередженість, організація виконання

Список використаних джерел

  1. Лукинов И. И. Эволюция экономических систем / И. И. Лукинов. - М. : Экономика, 2002. - 568 с.
  2. Гадзало Я.М. Стратегія розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні на період до 2025 року / Я. М. Гадзало. - К. : Аграрна наука, 2016. - 214 с.
  3. Гладій М.В. Аграрний потенціал України: напрями розвитку / М.В. Гладій. - К. : Аграрна наука, 2016. - 330 с.
  4. Саблук П.Т. Економічний інтерес у розвитку аграрного виробництва: моногр. // П. Т. Саблук. - К. : ННЦ ІАЕ, 2014. -356 с.
  5. Месель-Веселяк В.Я. Аграрна реформа і організаційно-економічні трансформації в сільському господарстві / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С. 18.
  6. Шпикуляк О.Г. Інститути та інституції у розвитку аграрної сфери економіки / О.Г. Шпикуляк, М. Й. Малік // Економіка АПК. - 2011. - № 7. - С. 169-177.
  7. Кропивко М.Ф. Підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості агропромислового виробництва на основі розвитку кластерних систем / М. Ф. Кропивко // Економіка АПК.- 2013. - № 3. - С. 3-15.
  8. Стецюк П.А. Формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств / П. А. Стецюк // Економіка АПК. - 2015. - № 11. - С. 111-116.
  9. Дієсперов В.С. Аналітична оцінка трудомістких галузей сільськогосподарських підприємств Одещини / В. С. Дієсперов // Економіка АПК. - 2016. - № 2. - С. 17-24.
Читати статтю: e_apk_2017_5_5.pdf