ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 620.952:332.112(477)
Економіка агропромислового виробництва

Економіко-технологічні процеси регіонального виробництва рідких біопалив в Україні / Климчук О.В. // Економіка АПК. - 2017. - № 5 - С. 38

Мета статті - проаналізувати регіональне споживання дизельного палива і бензину для виявлення пріоритетності розвитку відповідного виробництва біодизеля та біоетанолу в природно-економічних районах України. У процесі дослідження використано такі методи: діалектичний, аналітичних узагальнень, графічний, статистичного групування та порівняння. Для ефективного розвитку енергетичного сектору економіки як елементи новизни використано регіональний підхід до розгляду та розподілу на різні рівні споживання (низький, середній, високий та дуже високий) газойлів і бензину в Україні. На основі виявленої регіональної потреби та специфіки споживання згаданої групи енергоносіїв встановлено пріоритетність створення перспективних регіональних заводів із виробництва біодизельного палива та біоетанолу по природно-економічних районах України. За результатами дослідження обґрунтовано висновок щодо першочерговості створення регіональних заводів із виробництва біодизеля та біоетанолу, а також забезпечення процесів їх кластерного виробництва відповідно до споживання дизельного палива і бензину у природно-економічних районах України. Табл.: 3. Рис.: 1. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: регулювання, енергетика, біоетанол, біодизель, бензин, дизельне паливо, регіон, природно-економічний район

Список використаних джерел

 1. Ajanovic A. Biofuels versus food production: Does biofuels production increase food prices? / A. Ajanovic // Energy. - Volume 36, Issue 4. - April 2011, Pages 2070-2076.
 2. Bentivoglio D. Biofuel sustainability: review of implications for land use and food price / D. Bentivoglio, M. Rasetti // Rivista di Economia Agraria, Anno LXX, n. 1, 2015: Pages 7-31.
 3. Popp J. The effect of bioenergy expansion: Food, energy, and environment / J. Popp, Z. Lakner, M. Harangi-Rákos, M. Fári // Renewable and Sustainable Energy Reviews. - Volume 32. - April 2014, Pages 559-578.
 4. Renewable Fuels Association. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ethanolrfa.org/news/entry/global-ethanol-production-to-reach-85.2-billion-litres-in-2012/
 5. Renewable Fuels Association. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ethanolrfa.org/resources/industry/statistics/# 1454098996479-8715d404-e546
 6. Tyner W.E. The integration of energy and agricultural markets / W.E. Tyner // Agricultural Economics. - №41. (2010), Pages 193-201.
 7. Zilberman D., Hochman G., Rajagopal D., Sexton S., Timilsina G. (2012). The impact of biofuels on commodity food prices: Assessment of Findings. American Journal of Agricultural Economics, DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ajae/aas037.
 8. Калетнік Г.М. Розвиток ринку біопалив в Україні : монографія / Г.М. Калетнік. - К.: Аграрна наука, 2008. - 464 с. + кольор. вкл.
 9. Климчук О.В. Біоетанольна індустрія: світовий досвід та перспективи виробництва для України / О.В. Климчук // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. - Вінниця, 2013.- Вип. 2 (77), Т1. - С. 24-33.
 10. Месель-Веселяк В.Я. Виробництво альтернативних видів енергетичних ресурсів як фактор підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. - 2015. - №2. - С. 18-27.
 11. Пущик Є. Чому в Україні відсутнє виробництво біоетанолу? / Є. Пущик [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zgroup.com.ua/article.php?articleid=4409.
Читати статтю: e_apk_2017_5_8.pdf