ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631
Аграрна політика і реформування

Інституційні умови передачі інновацій в сільському господарстві та сільських районах Польщі / Ковальський А., Чмелінський П., Васілевський А. // Економіка АПК. - 2017. - № 6 - С. 10

Інституційні умови передачі інновацій в сільському господарстві та сільських районах Польщі

Список використаних джерел

 1. Aghion, P., Jarave, X. 2015. Knowledge spillovers, innovation and growth. Economic Journal, 125 (March), John Wiley & Sons Ltd on behalf of Royal Economic Society. Published by John Wiley & Sons, 9600 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, UK and 350 Main Street, Malden, MA 02148, USA.
 2. Ajefu, J., Barde, J. 2015. Market Efficiency and Government Intervention Revisited: What Dorecent Evidence Tell Us? Journal of International Business and Economics, Vol. 3, No. 1, American Research Institute for Policy Development, USA.
 3. Chmieliński P., 2006, Wspieranie przedsiębiorczości w działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [in:] Przedsiębiorczość w teorii i praktyce, M. Strużycki (ed.), Warsaw School of Economics, Warszawa.
 4. Chmieliński P. et al., 2015, Instytucje otoczenia biznesu działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich - diagnoza, kierunki, rekomendacje, authors: Chmieliński P. (ed.), Gospodarowicz M., Wasilewski A. Oliński M., IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 5. European Commission, 2013. Knowledge Transfer Study 2010 - 2012, Directorate-General for Research and Innovation.
 6. European Commission, 2014, Innovation Union Scoreboard.
 7. Feldman, A., Serrano, R. 2006. Welfare Economics and Social Choice Theory, Springer USA.
 8. Gospodarowicz M., Kołodziejczyk D., Wasilewski A., 2008, Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, Raport PW 2005-2009 nr 92, IERiGZ-PIB, Warszawa.
 9. Janasz W. (ed.), 2004, Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, Difin, Warszawa.
 10. Kaperkiewicz, W. 2008. In search of innovation strategy of the Polish economy, (in :) Bednarczyk, J., Bukowski, S., Przybylska-Kapuscinska, W. (ed.), CeDeWu, Warszawa.
 11. PARP, 2015, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014, PARP, Warszawa.
 12. Wasilewski A. (ed.), 2014, Efektywność instrumentów polityki regionalnej i strukturalnej wspierających rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, Monografie PW 2010-2014, vol. 108, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 13. Otłowska A., Buks J., Chmieliński P., 2006, Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich - stan i perspektywy rozwoju, Raport PW 2005-2009 nr 40, Warszawa.
 14. Rozwój przedsiębiorczości, 2014, Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich - diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich, Opracowanie koncepcji systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, IGiPZ PAN, FDPA, Warszawa.
 15. Stiglitz, J. 2004. Economy of public sector, PWN, Warsaw.
 16. Strużycki M., 1992, Przedsiębiorstwo a rynek, PWE, Warszawa.
 17. Wasilewski A., 2015, Rola otoczenia instytucjonalnego w transferze innowacji w sektorze rolno-spożywczym [in] Wybrane aspekty innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym, Sz. Figiel (ed.), Monografie PW 2015-2019, vol. 10, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Читати статтю: e_apk_2017_6_5.pdf