ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 07 за 2017 рік

Аграрна політика і реформування

Розвиток сільських територій в умовах децентралізації влади

Економіка агропромислового виробництва

Тенденції розвитку м’ясного тваринництва в контексті забезпечення продовольчої безпеки

Особливості трансформації сільських домогосподарств у сімейні фермерські господарства

Екологічні аспекти сільськогосподарського виробництва

Аграрний ринок

Моделювання часткової рівноваги на ринку молока та молочної продукції в Україні

Маркетинг у системі формування ринку органічної агропродовольчої продукції

Ціноутворення та цінова політика

Чинники підвищення цін на зерно в Україні

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Концептуальні засади реформування та розвитку системи оподаткування сільсьгосптоваровиробників

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Особливості жіночої праці як людського капіталу на селі

Зовнішньоекономічні відносини

Ефективність зовнішньоекономічної діяльності прикордонного Закарпаття

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Аспекти імплементації політики сталого розвитку сільського господарства в Європейському Союзі (англомовна)

Світовий досвід у поліпшенні інвестиційної привабливості аграрного сектору України