ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:339.56(477)
Аграрний ринок

Ринок овочевих культур в Україні / Духницький Б.В., Новічков О.В., Полупан В.М. // Економіка АПК. - 2017. - № 10 - С. 56

Метою статті є аналіз сучасного стану вітчизняного ринку овочів та оцінка його ролі як постачальника продовольства в Україні. Досліджено виробництво й торгівлю овочами в світі. Найбільша увага приділяється періоду з 2012-го по 2016-й роки. У процесі дослідження використані методи: теоретичного узагальнення, аналізу та синтезу, порівняльної оцінки, статистичного спостереження й графічний. Основним результатом є підтвердження стабільної самозабезпеченості ринку овочів за рахунок внутрішнього виробництва та наявності системних проблем у галузі, які обмежують можливості для її розвитку. Ключовими стримувальними факторами залишаються відсутність маркетингових інструментів і належної інфраструктури разом із відчутним акцентом на виробництво лише свіжої продукції. Визначено основні культури, які вирощуються в Україні, й товарні групи продукції, що реалізуються на зарубіжних ринках. Наведено експортні ціни України на окремі види овочів. Розглянуті основні виробники та постачальники овочевої продукції на глобальному ринку по основних культурах. Нині українські виробники працюють у жорсткіших конкурентних умовах, адже втратили традиційні зовнішні ринки збуту. Доводиться освоювати ринки країн близького та далекого зарубіжжя, паралельно утримуючи позиції на внутрішньому ринку. Для успішного виходу й закріплення на світовому ринку потенційним експортерам варто сконцентруватися на товарній диверсифікації виробництва, особливо розвиваючи просування різноманітних перероблених продуктів та органічний напрям. Рис.: 3. Бібліогр.: 9.
Ключові слова: ринок, експорт, імпорт, овочі, міжнародні стандарти, переробка, диверсифікація

Список використаних джерел

  1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
  2. FAOSTAT [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://faostat.fao.org
  3. International Trade Centre [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.intracen.org.
  4. Organic World [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.organic-world.net/.
  5. Формування глобального і регіонального ринків сільськогосподарської сировини та продовольства : монографія / Ю.О. Лупенко, М.І. Пугачов, Б.В. Духницький та ін.; за ред. Ю.О. Лупенка, М.І. Пугачова. К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. - 320 с.
  6. Формування зони вільної торгівлі між Україною та країнами-членами ЄС і можливі наслідки для аграрного сектору / [Кваша С.М., Власов В.І., Кривенко Н.В., Духницький Б.В. та ін.] ; за ред. С.М. Кваші. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2014. - 58 с.
  7. ТОП-5 производителей овощей в Украине [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://delo.ua/business/top-5-proizvoditelej-ovoschej-v-ukraine-323878/.
  8. Овощи и фрукты Украины-2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://infoindustria.com.ua/ovoshhi-i-fruktyi-ukrainyi-2016/.
  9. Перспективи аграрного експорту в ЄС [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://agravery.com/uk/posts/author/show?slug=perspektivi-agrarnogo-eksportu-v-es.
Читати статтю: eapk_2017_10_p_56_60.pdf