ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.5
Сторінка молодого науковця

Значення української кукурудзи в експортному потенціалі тваринницької галузі Іспанії / Трокоз Ю.В. // Економіка АПК. - 2017. - № 10 - С. 91

Мета статті - дослідити можливе значення українських зернових культур (кукурудзи) в експортному потенціалі тваринницької галузі Іспанії. У процесі наукового дослідження використано методи: загальнонаукові - діалектичний, дедукції й індукції, абстрактний, узагальнення; статистичні - кореляційного аналізу. Проаналізовано сучасний стан торгово-економічних відносин між Україною та країнами ЄС. Проаналізовано ситуацію щодо виробництва, споживання, торгівлі зерновими культурами, українського виробництва, а саме - кукурудзою. Дослідження показало, що між експортом української кукурудзи до Іспанії та іспанським експортом м’ясних делікатесів - Іберійського хамону простежується певна тіснота залежності з коефіцієнтом кореляції 0,5, що вказує на середній зв'язок. Практична значущість дослідження полягає у використанні його результатів вітчизняними експортоорієнтованими сільськогосподарськими товаровиробниками у процесі ведення господарської діяльності. Табл.: 1. Рис.: 3. Бібліогр.: 8.
Ключові слова: ПВЗВТ Україна - ЄС, експортний потенціал, тарифні квоти, конкурентоспроможність, зернові культури, кукурудза

Список використаних джерел

  1. Buxton R. (2008). Statistics: Correlation. Mathematics Learning Support Center, available at: http://www.statstutor.ac.uk/resources/uploaded/correlation.pdf.
  2. Kvasha S.M., Kvasha K.S. (2013). Status and trends of agricultural development in the European Union member states. Kyiv, IAE. - 40 p.
  3. Pugachov M.I. et al. (2016). Prospects for the Development of Foreign Trade of Ukraine with the European Union in Agriculture. Kyiv, IAE. - 40 p.
  4. Pugachov M.I. Export Mathematics (2017). Agro Perspective. N5, p. 22-25.
  5. State Statistics Service of Ukraine (2017). Economic results of agricultural production 2016-2017, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/.
  6. The European Commission, Agriculture and rural development (2017). EU tariff quotas and volume of their usage. Principle "Import Licenses, available at: https://ec.europa.eu/agriculture/cereals_en.
  7. The European Commission, Taxation and Customs Union (2017). Taxation and Customs Union, Tariff quota consultation, available at: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp? Lang = en.
  8. UN Comtrade Database (2017). The Committee of the UN Trade, available at: http://comtrade.un.org/.
Читати статтю: eapk_2017_10_p_91_97.pdf