ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 004.9:67.08 (477-25)
Економіка агропромислового виробництва

Екологічні й економічні наслідки складування побутових відходів та їх вплив на екосистему / Скрипник А.В., Басараб Р.М., Міхно І.С. // Економіка АПК. - 2017. - № 11 - С. 22

Метою статті є проведення за допомогою віддаленого аналізу та польових спостережень дослідження впливу побутових відходів на еколого-економічний стан Київської області, а саме: оцінити у грошовому виразі реальний вплив сміттєзвалищ на економіко-екологічний стан довкілля; проаналізувати ймовірність виявлення нових сміттєзвалищ за рахунок віддалених спостережень; запропонувати кроки щодо поліпшення еколого-економічного стану Київської області. У процесі дослідження використано методи аналізу, прогнозування, анкетування, математичної статистики, економіко-математичні, дослідження й обробки геоінформаційних даних. Запропонована методика оцінки впливу сміттєзвалищ на екосистему за допомогою віддалених спостережень, розраховано мультиплікативний ефект непридатних для використання земельних площ, проаналізовано роль та заінтересованість населення у розв’язанні проблеми, що викликана накопиченням відходів життєдіяльності. Представлена методика дає змогу визначити вплив сміттєзвалищ на екосистему, оцінити втрату площ від використання сміттєвих полігонів, проаналізувати роль населення й надати рекомендації щодо подальших шляхів розв’язання проблеми накопичення сміття. Табл.: 1. Рис.: 5. Бібліогр.: 18.
Ключові слова: сміттєві полігони, складування відходів, тіньова ціна землі, віддалені спостереження, аналіз супутникових даних, накопичення сміття

Список використаних джерел

 1. Дудар І.Н. Проблеми збирання та переробки сміття в містах / І.Н. Дудар, О.М. Смоляк. // Містобудування та територіальне планування. - 2006. - Вип. 24. - С. 35-40.
 2. Глєбова А.О. Екологічна безпека підприємства як основа розвитку національної економіки України / А.О. Глєбова, О.В. Зернюк // Наукові конференції в Україні і світі. - 2016. - С. 39-41.
 3. Статистичний щорічник України за 2015 рік / Держ. служба статистики України; за ред. І. М. Жук. - Київ : ДССУ, 2016. - 240 с.
 4. Державні будівельні норми України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.masters.donntu.edu.ua/2010/feht/pasenko/library/article2.htm.
 5. Скрипник А.В. Оптимізація утилізації відходів в Україні // А.В. Скрипник, І.С. Міхно. - Вісн. Східноєвропейського ун-ту економіки і менеджменту. Серія: економіка і менеджмент. - 2014. - № 2(17). - С. 14-25.
 6. Inesa Mihno. The study of influence of dumps on ecosystem and population health on the example of shw-5, CITY KYIV / Mihno I. - EUREKA: Social and Humanities. - 2016. - № 5(5). - P. 35-40.
 7. Медоуз Д Х. Пределы роста / Д.Х. Медуз. - М.: Изд-во МГУ, 1991.
 8. Леонтьев, В. Межотраслевой анализ воздействия структуры экономики на окружающую среду / В. Леонтьев, Д. Форд // Экономика и математические методы, 1972. - Вып. 3.
 9. Скрипник А.В. Поводження з побутовими відходами з позиції функції суспільного добробуту / А.В. Скрипник, І.С. Міхно // Проблеми економіки. - 2016. - № 3. - С. 81-88.
 10. Пигу А. Экономическая теория благосостояния / А. Пигу. В 2 т. Т. 1. - М.: Прогресс, 1985. - 512 с.
 11. Python for Object Based Image Analysis (OBIA). Електронний ресурс, режим доступу станом на 12.06.2017 - https://www.machinalis.com/blog/obia/.
 12. Nataliia Kussul, Andrey Yu. Shelestov, Ruslan Basarab, Sergii V. Skakun, Olga Kussul, Mykola Lavreniuk. Geospatial intelligence and data fusion techniques for sustainable development problems // ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (ICTERI 2015), At Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine, Volume: 1356.
 13. Інформаційно-аналітичний ресурс EOS. Режим доступу: https://lv.eosda.com.
 14. Служби Карти Google і Google Планета Земля [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.google.com/maps.
 15. Обозреватель [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/91302-reportazh-z-pekla-56-gektariv-chistogo-smittya-pid-kievom.htm.
 16. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. ukrstat. gov. ua. - 2016.
 17. Hicks J.R. The foundation of welfare economics // Economic Journal. - 1939. - № 49(196). - P. 696-712.
 18. Кому вигідний "сміттєвий колапс" у Києві. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://kyiv.depo.ua/ukr/kyiv/komu-vigidniy-smitteviy-kolaps-u-kievi-14042015123500.
Читати статтю: eapk_2017_11_p_22_32.pdf