ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.137.2:664.76/78(477):339.5
Зовнішньоекономічні відносини

Конкурентні переваги продукції зернової галузі на світовому ринку / Голомша Н.Є., Дзядикевич О.Я. // Економіка АПК. - 2017. - № 11 - С. 61

Мета статті - на основі проведених розрахунків визначити конкурентні переваги України в сегменті зовнішньої торгівлі зерном, порівняти їх із показниками географічно найближчих конкурентів, виявити тенденції та динаміку їх розвитку. Досліджено особливості формування конкурентних переваг українського зерна на світовому ринку. Проаналізовано кількісні й вартісні параметри експорту зернових культур України та її географічно найближчих конкурентів, рівень і динаміку цін, індекси порівняльних та торговельних переваг і частку ринку. Для дослідження обрано зернові культури, на яких спеціалізується в зерновому експорті Україна, а саме: пшениця, кукурудза й ячмінь, а також країни - основні географічні конкуренти України в даній галузі: ЄС і Росія. Запропоновано основні напрями посилення рівня використання реального експортного потенціалу зернової галузі України. Обґрунтовано рекомендації щодо структури товарного експорту України, його трансформації, формування та реалізації конкурентних переваг українського зерна на світових ринках. Табл.: 3. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентні переваги, порівняльні переваги, світовий ринок зерна, експорт, зерно, зовнішня торгівля, експортна ціна

Список використаних джерел

 1. Боднар О.В. Ціноутворення на продукцію рослинництва : моногр. / О.В. Боднар. - К. : ННЦ ІАЕ, 2017. - 360 с.
 2. Голомша Н.Є. Конкурентоспроможність українських зернових на світовому аграрному ринку / Н.Є. Голомша // Економіка АПК. - 2009. - №12. - С. 97-102.
 3. Лупенко Ю.О. Перспективи та можливі ризики розвитку сільського господарства України у 2017 році: науково-аналітичний прогноз / [Лупенко Ю.О., Пугачов М.І., Месель-Веселяк В.Я. та ін.] ; за ред. Ю.О. Лупенка, М.І. Пугачова. - К. : ННЦ ІАЕ, 2017. - 32 с.
 4. Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / М.Портер: пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 716 с.
 5. Портер М. Конкуренция / М. Портер: пер. с англ. - М.: Издат. дом „Вильямс”, 2001. - 496 с.
 6. Пугачев Н.И. Экспортная математика [Текст] / Н.И. Пугачев // Агро Перспектива. - 2017. - № 5. - С. 22-25.
 7. Попрозман Н.В. Методологічні засади формування стратегії розвитку агропромислового виробництва на основі системного аналізу / Н.В. Попрозман // Економіка АПК. - 2015. - № 4. - С. 35-41.
 8. Формування глобального і регіонального ринків сільськогосподарської сировини та продовольства [Текст] : моногр. / Ю.О. Лупенко, М.І. Пугачов та ін. ; за ред. Ю.О. Лупенка, М.І. Пугачова. - К. : ННЦ ІАЕ, 2015. - 392 с.
 9. Artushin V.І. Impacts of the GlobalFinancial and Economic Crisis Upon the Agro-Fud Sector of Ukraine’s Economy / V.І. Artushin, M.І. Kobets et al. // Economics and Rural Development. - 2011. - № 1. - P. 7-17.
 10. Balassa B. Trade Liberalisation and Revealed Comparative Advantage / Balassa Bela // The Manchester School of Economic and Social Studies. - 1965. - № 33. - Р. 99-123.
 11. Hinloopen J. On the Empirical Distribution of the Balassa Index / J. Hinloopen, J.Marrewijk J. // W.P. Erasmus University. - Rotterdam, 2000. - P. 79.
 12. Ferto I., Hubbard L. Regional Comparative Advantage and Competitiveness in Hungarian Agri-Food Sectors // 77th Seminar / NJF Seminar No.325, August 17-18, Helsinki, 2001.
Читати статтю: eapk_2017_11_p_61_66.pdf