ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 620.92
Економіка агропромислового виробництва

Еколого-соціо-економічні переваги вирощування енергетичних культур / Чайка Т.О., Яснолоб І.О. // Економіка АПК. - 2017. - № 12 - С. 28

Мета статті - обґрунтування еколого-соціо-економічних переваг енергетичних культур і їх класифікація через дослідження результативності та перспектив використання цих культур в Європейських країнах і Україні. У процесі дослідження було використано діалектичний метод пізнання та системного підходу у вивченні наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених з енергозабезпечення й енергозбереження в сільському господарстві, особливо в сільських районах України, практичний досвід з досліджених питань із метою формування теоретико-методичних основ дослідження. Обґрунтовано доцільність вирощування енергетичних культур як альтернативного джерела енергії на прикладі європейських країн. Визначено перспективи використання маргінальних земель в Україні для енергетичних культур. Визначено сутність цих культур і наведено їх класифікацію. Визначено еколого-соціо-економічні переваги вирощування енергетичних рослин з урахуванням світового й вітчизняного досвіду. Наведено перешкоди щодо розвитку цього виду господарювання в Україні та визначено шляхи їх усунення. Обґрунтовано необхідність вирощування енергетичних культур в Україні з метою охорони навколишнього природного середовища, вирішення деяких питань щодо енергетичної й екологічної безпеки. Запропоновано класифікацію енергетичних культур за категоріями: цикл вирощування, тип, характеристика та кінцевий продукт, походження. Визначено переваги від вирощування енергетичних культур, які впливають на екологічну, соціальну й економічну сфери. Наведено результати досліджень щодо зменшенню викидів СО<sub>2</sub> завдяки біоенергії, її економічна ефективність і потенціал. Визначено питання, які стримують та перешкоджають розвитку цього напряму господарювання з обґрунтуванням рекомендацій щодо їх вирішення. Табл.: 1. Рис.: 3. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: енергетичні культури, джерела енергії, біоенергія, енергетична безпека

Список використаних джерел

 1. Біоенергетика в Україні: стан та перспективи розвитку / М.В. Роїк, В.Л. Курило, М.Я. Гументик, О.М. Ганженко // Біоенергетика. - 2013. - № 1. - С. 5-10.
 2. Блюм Я. Б. Новітні технології біоенергоконверсії / Я. Б. Блюм, Г.Г. Гелетуха, І.П. Григорюк та ін. - К. : «Аграр Медіа Груп», 2010. - 326 с.
 3. Гелетуха Г.Г. Сучасний стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні / Г.Г. Гелетуха, Т.А. Желєзна, П.П. Кучерук, Є.М. Олійник // Аналітична записка БАУ. - 2014. - №9. - С. 9-10.
 4. Гументик М.Я. Атлас високопродуктивних біоенергетичних культур / М.Я. Гументик // Біоенергетика. - 2013. - № 2. - С. 6-7.
 5. Енергетичні культури в Україні - цінне джерело біомаси та значний потенціал для заміщення газу [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249240886&amp;cat_id=244277212.
 6. Інститут загальної енергетики НАНУ [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ienergy.kiev.ua.
 7. Проект «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій в муніципальному секторі в Україні» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://bioenergy.in.ua/media/filer_public/58/b4/58b45b61-d09d-43bf-bcb7-47e0235d39e0/otchet_po_verbe.pdf.
 8. Рослини - джерело енергії [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.kws.ua/aw/ukraine/-products/energy/~fppg/.
 9. Сокольникова К.А. Є в нас замість вугілля, газу і дров - енергетичні культури [Електронний ресурс] / К.А. Сокольникова. - Режим доступу : http://agroportal.ua/ua/publishing/analitika/a-u-nas-vmesto-uglya-gaza-i-drov-energeticheskie-kultury/.
 10. Andrea Montia, Nicola Di Virgiliob, Gianpietro Venturia. Mineral composition and ash content of six major energy crops / Biomass and Bioenergy. - Volume 32, Issue 3, March 2008, Pages 216-223. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2007.09.012.
 11. Iris Lewandowskia, Jonathan M.O. Scurlockb, Eva Lindvall, Myrsini Christoud. The development and current status of perennial rhizomatous grasses as energy crops in the US and Europe / Biomass and Bioenergy. - Volume 25, Issue 4, October 2003, Pages 335-361. https://doi.org/10.1016/S0961-9534(03)00030-8.
 12. Peter Mc Kendry. Energy production from biomass (part 1): overview of biomass / Bioresource Technology. - Volume 83, Issue 1, May 2002, Pages 37-46. https://doi.org/10.1016/S0960-8524(01)00118-3.
 13. Peter Mc Kendry. Energy production from biomass (part 2): conversion technologies / Bioresource Technology. - Volume 83, Issue 1, May 2002, Pages 47-54. https://doi.org/10.1016/S0960-8524(01)00119-5.
 14. Weiland P. Biomass Digestion in Agriculture: A Successful Pathway for the Energy Production and Waste Treatment in Germany / Engineering in Life Sciences Volume 6, Issue 3, June, 2006. - Pages 302-309. https://DOI: 10.1002/elsc.200620128.
Читати статтю: eapk_2017_12_p_28_34.pdf