ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.11.005 (477)
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Шляхи удосконалення матеріально-технічної бази хмелярських господарств / Михайлов М.Г. // Економіка АПК. - 2017. - № 12 - С. 58

Метою статті є вивчення досвіду удосконалення матеріально-технічної бази хмелярських підприємств на основі використання передових технологій та інноваційно-інвестиційного забезпечення. Досліджено основні тенденції оснащення матеріально-технічної бази хмелепідприємств, окреслено стан і перспективи розвитку останньої, яка б відповідала світовим стандартам та сучасним вимогам щодо новітніх технологій. Зростання рівня фондозабезпеченості аграрного сектору економіки, відповідність складу основних засобів кращим світовим зразкам, розвиток на інноваційно-інвестиційній основі техніко-технологічного потенціалу сільськогосподарського виробництва є першочерговим стратегічним завданням. Розкрито й обґрунтовано важливість формування матеріально-технічної бази хмелепідприємства у практичному значенні. За результатами дослідження обґрунтовано висновок, що відродження українського хмелярства можливе за рахунок впровадження новітніх інновацій та інвестицій. Табл.: 3. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: матеріально-технічна база, основні засоби, матеріальні ресурси, модернізація, хмелярське господарство

Список використаних джерел

 1. Алтухов А.И. Инновационный путь развития сельского хозяйства как основа повышения его конкурентоспособности / А.И. Алтухов // Вестник Орел ГАУ. - 2008. - № 6. - С. 4-6.
 2. Алферьев В.П. Совершенствование механизма рынка средств производства для сельского хозяйств в условиях членства России в ВТО / В.П. Алферьев, С.А. Шанин, А.В. Федотов и др. - М., 2013. - 75 с.
 3. Ежевский А.А. Стратегия, эффективность и опыт производственно-технического обеспечения сельского хозяйства во второй половине XX века / А.А. Ежевский, В.Ф. Федоренко, З.Л. Аронов. - М.: ФГНУ «Росинфор-магротех», 2004. - 340 с.
 4. Жалкин З.В. Стратегия перспективного развития механизации уборки зерновых культур / З.В. Жалкин // Тракторы и сельскохозяйственные машины. - 2004. - №9. - С. 23-26.
 5. Основи ефективного ведення виробничої діяльності в галузі хмелярства України : наук.-метод. рекомендації / [Дідківський М.П., Рудик Р.І. , Приймачук Т.Ю. та ін.]. - Житомир : Рута, 2013. - 60 с.
 6. Пивна та хмелева галузі України: кон’юнктура та інтеграція : [моногр.] / Р. І. Рудик, Т. Ю. Приймачук, Т. Ю. Сітнікова [та ін.] ; за ред. Ю. І. Савченка. - Житомир : ФОП Мальцева О.Ю., 2014. - 96 с.
 7. Ушачев И.Г. Устойчивое развитие агропродовольственного сектора: основные направления и проблемы / И.Г. Ушачев // АПК: экономика, управление. -2006. - №4. - С. 5-10.
 8. Федотов А.В. Теоретические основы функционирования и экономический механизм развития рынка сельскохозяйственной техники / А.В. Федотов. - М., 2005. - 176 с.
 9. Dwornikiewicz J.: Chmiel - krajowa baza produkcyjna a preferencje przemysłu. Agro Przemysł. 2006, 2 (307): 47-50.
 10. International Hop Growers Convention; Economic Commission -Summary Reports; July, 2015.
 11. Ponad 350 gospodarstw straciło uprawy chmielu w wyniku powodzi. Portalspożywczy.pl, 03.07.2010. [dostęp 2010-07-04].
 12. Report from the Commission to the council on the situation in the hops sector. Brussels. http://europa.en.int/comm/agriculture/index en.htm 05.05.2006.
 13. Samoń Z.: Analiza nakładów w produkcji chmielu ze szczególnym uwzględnieniem sposobów suszenia. Mat.Konf.”Efektywne i bezpieczne technologie produkcji roślinnej“ IUNG-PIB, 2005:115-116.
 14. Żmija J.: Ekonomika produkcji chmielu na przykładzie gospodarstwa rolnego w regionie Lubelskim. Acta Agraria Et Silvestria, Series Agraria, 2006, vol. XLVI/2: 15-22.
Читати статтю: eapk_2017_12_p_58_63.pdf