eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Зміст журналу за 2018 рік

Продовольче самозабезпечення населення України (=> )

Тенденції і перспективи розвитку особистих селянських господарств

Симбіоз партнерства як ефективний фактор стійкості еко-соціо-економічної системи

Перспективи розвитку та підвищення конкурентоспроможності галузі вівчарства на Херсонщині

Генетичні ресурси молочного скотарства України

Трансформація високотоварних господарств населення в суб’єкти підприємництва: податково-бюджетні аспекти

Основні пріоритети державної підтримки розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств

Сутність соціального капіталу та його особливості в аграрній сфері

Системний підхід до управління сільськогосподарськими підприємствами

Інституціональні складові в системі збалансованого використання земельно-ресурсного потенціалу

Інвестиційна діяльність як інструмент підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств

Інвестиційне забезпечення модернізації хмелярських підприємств в Україні