ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:637.1
Економіка агропромислового виробництва

Розвиток молочної галузі в контексті забезпечення продовольчої безпеки України / Козак О.А. // Економіка АПК. - 2018. - № 2 - С. 14

Мета статті - проаналізувати основні тенденції розвитку молочного сектору України та окреслити його перспективи в контексті забезпечення продовольчої безпеки. Методика дослідження. Використано методи: діалектичний, абстрактно-логічний, системного аналізу, індукції та дедукції. Результати дослідження. Здійснено комплексний аналіз функціонування молочного сектору України, зокрема динаміки розвитку молочного скотарства, структурних трансформацій в різних категоріях господарств, основних тенденцій діяльності молокопереробних підприємств, цінових трендів, експортно-імпортних операцій, змін поведінки споживачів молока та молочної продукції та ін. Визначено основні напрями розвитку молочного сектору в контексті забезпечення продовольчої безпеки. Елементи наукової новизни. Обґрунтовано напрями розвитку молочної галузі в умовах європейської інтеграції та глобалізації національної економіки в контексті забезпечення продовольчої безпеки держави. Визначено основні пріоритети розвитку молочного сектору, зокрема підвищення якості сирого молока у товаровиробників, трансформація особистих селянських господарств у сімейні фермерські господарства або кооперативи. Практична значущість. Авторські рекомендації можуть бути використані сільськогосподарськими підприємствами, особистими селянськими та фермерськими господарствами. Рис.: 2. Бібліогр.: 21.
Ключові слова: молочний сектор, продовольча безпека, виробник молока, переробник, споживач, молочна продукція, продовольча політика

Список використаних джерел

  1. Андрійчук В. Г., Сас І. С. Концентрація в аграрній сфері економіки:проблемні аспекти : монографія. Київ: КНЕУ, 2017. 303 с.
  2. Боднар О. В., Козак О. А., Копитець Н. Г. Напрями врегулювання взаємовідносин виробників, продавців і споживачів соціально-значимих продуктів харчування // Економіка АПК. 2014. № 2. С. 42-50.
  3. Гуцул Т. А. Розвиток ринку молока в Україна // Зб. наук. пр. Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2013. № 1(3). С. 89-94.
  4. Економіка виробництва молока і молочної продукції в Україні: монографія / за ред. П. Т. Саблука і В. І. Бойка. Київ: ННЦ ІАЕ, 2005. 340 с.
  5. Кваша С. М., Іванько А. В. Моделювання часткової рівноваги на ринку молока та молочної продукції в Україні Економіка АПК. 2017. № 7. С. 37-46.
  6. Ковальова О. В. Підвищення якості молока - одна із стратегічних задач розвитку галузі // AgroPortal: онлайн-ресурс. Інтерв’ю від 11 січня 2018 р. URL : http://agroportal.ua/publishing/intervyu/elena-kovaleva-povyshenie-kachestva-moloka-odna-iz-strategicheskikh-zadach-razvitiya-otrasli/.
  7. Козак О. Чи відбудеться зростання ціни на молоко в Україні одночасно з відновленням ціни на молоко у світі? InfAgro, 20 липня 2016 року. URL : http://infagro.com.ua/ ua/2016/07/20/olga-kozak-predstavnik-ifcn-v-ukraini/.
  8. Лукінов І. І. Вибрані праці: у двох книгах. Кн. 2. Київ: ННЦ ІАЕ, 2007. 794 с.
  9. Мезенцева І. Молочні ріки - європейські береги: як галузь рухається до стандартів Євросоюзу. Європейська правда, 31 травня 2017 року. URL : http://www.eurointegration.com.ua/ articles/ 2017/05/31/7066426/
Читати статтю: eapk_2018_02_p_14_22.pdf