ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.1:332.72
Аграрний ринок

Диференціація ефективності аграрного бізнесу та потенційний ринок землі / Скрипник А.В., Ткачук В.А., Андрющенко В.М., Букін Е.К. // Економіка АПК. - 2018. - № 6 - С. 40

Мета статті - проаналізувати ефективність різних форм аграрного бізнесу й оцінити вплив цих показників на прогнозні параметри потенційного ринку землі сільськогосподарського призначення. Методика дослідження. Використано методи статистичного та економетричного аналізу. Результати дослідження. Базуючись на даних розподілу доходу фермерських господарств та аграрних підприємств оцінено платоспроможний попит на земельні ділянки у разі запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення. Елементи наукової новизни. Розвиток найбільш щільної групи фермерських господарств з наближенням до модального значення здійснюється темпами, що суттєво перевищує аналогічний показник для аграрних підприємств. Практична значущість. Показано, що за існуючої ефективності сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств, сумарна вартість землі, що може бути викуплена у власників паїв, оцінюється від 30 до 54 млрд євро. Табл.: 5. Рис.: 5. Бібліогр.: 19.
Ключові слова: прибутковість, фермерські господарства, аграрні підприємства, ринок землі, попит, ставка дисконтування

Список використаних джерел

 1. Кваша С. М., Скрипник А. В., Жемойда О. В. Очікувані наслідки переходу до ринку землі. Економіка АПК. 2015. № 6. С. 32-41.
 2. Сільське господарство України : стат. зб. / Державна служба статистики України. Київ, 2016. 367 с.
 3. Скрипник А. В., Букін Е. К. Аналіз відносної ефективності сільськогосподарських підприємств методом обвідних (DEA). Київ : КНЕУ, 2016. С. 145-148.
 4. Скрипник А. В., Жемойда О. В., Андрющенко В. М. Аналіз тенденцій до структурних зрушень аграрного бізнесу. Економіка АПК. 2016. № 10. C. 27-39.
 5. Скрипник А. В., Зінчук Т. Ю. Інформаційна складова продовольчої безпеки України. Економіка АПК. 2012. № 9. С. 103-111.
 6. Скрипник А. В., Стариченко Є. М. Оптимізаційні оцінки потенційного внеску України в глобальний продовольчий потенціал. Економіка АПК. 2016. № 4. C. 27-39.
 7. Підтримка аграріїв. Міністерство аграрної політики та продовольства України. URL : http://www.minagro.gov.ua/uk/ budget?nid=23625.
 8. Шпичак О. М. Економіко-організаційні неузгодженості взаємовідносин у продуктових ланцюгах в умовах інфляційно-девальваційних процесів: напрями врегулювання. Економіка АПК. 2015. № 6. С.85-95.
 9. Шпичак О. М., Боднар О. В. Проблема власності та формування ціни землі сільськогосподарського призначення. Економіка АПК. 2012. № 2. С. 3-9.
 10. Шпичак О. М. В Украине 1 га земли должен стоить $400-600. URL : https://latifundist.com/novosti/39480-v-ukraine-1-ga-zemli-dolzhen-stoit-400-600-shpichak.
 11. Agriculture, value added (% of GDP) URL : http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS.
 12. Deininger K., Nizalov D., Singh S. Are mega-farms the future of global agriculture? Exploring the farm size-productivity relationship for large commercial farms in Ukraine. Washington, 2013.
 13. EU cereal farm report 2013. URL : http://ec.europa.eu/ agriculture/rica/pdf/cereal_report_2013_final.pdf.
 14. Land Values 2014 Summary 08/01/2014-National. URL : www.nass.usda.gov/Publications/Todays.
 15. New country classifications by income level: 2017-2018. URL : https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications-income-level-2017-2018.
 16. Janssen L., Dillivan K., McMurtry B. South Dakota agricultural land market trends 1991-2014. South Dakota State University. URL : www.igrou/org/up/resources 03-7000-2014.pdf.
 17. Swinnen J., Ciain P., Kanks A. Study on the functioning of land markets under the influence of measures applied under common agricultural policy. Center for European Policy Studies (CEPS). Brussels. 2008. 301 p.
 18. The agricultural economics of the 21 st century. Vitor Dominquez Machinlw Editor Springer international publishing Switzerland 2015pp.3-19/.
 19. URL : https://www.epravda.com.ua/publications/2018/ 05/10/636671/.
Читати статтю: eapk_2018_06_p_40_52.pdf