ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 632.9:339.13
Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Польові маркетингові дослідження застосування засобів захисту рослин у фермерських господарствах / Корчинська О.А., Василенко Л.В. // Економіка АПК. - 2018. - № 7 - С. 64

Мета статті - проаналізувати результати вибіркового опитування фермерів і виявити загальні тенденції щодо застосування засобів захисту рослин у вітчизняному сільському господарстві та проблеми у цій сфері, окреслити перспективи їх вирішення. Методика дослідження. При проведенні дослідження застосовувались як загальноприйняті методи: діалектичний - для всебічного аналізу проблеми, монографічний - при виявленні причинно-наслідкових зв’язків, абстрактно-логічний і метод наукового узагальнення - при формуванні висновків та пропозицій, так і спеціальні: статистичної та маркетингової обробки інформації - при аналізі результатів опитування. Результати дослідження. Представлено результати вибіркового опитування фермерів Васильківського району Київської області з аналізом використання засобів захисту рослин фермерами. Елементи наукової новизни. Встановлено фактори, що гальмують розвиток досліджуваної сфери. Оцінено рівень обізнаності фермерів щодо переваг і недоліків застосування хімічних препаратів у сільському господарстві та виокремлено заходи, які слід вживати на мікро- і макрорівнях з метою вирішення актуальних проблем у сфері застосування пестицидів. Практична значущість. Викладений матеріал має практичну цінність, оскільки дає можливість характеризувати чинники, що сповільнюють розвиток сфери застосування пестицидів, і визначає напрями вирішення актуальних проблем збереження врожаю сільськогосподарських культур. Табл.: 2. Рис.: 9. Бібліогр.: 10.
Ключові слова: засоби захисту рослин, сільське господарство, ринок, фермер, опитування, маркетингові дослідження

Список використаних джерел

  1. Вигера С. М. Природоохоронний контроль культурних фітоценозів : монографія. Київ : Компринт, 2015. 397 с.
  2. Використання засобів захисту рослин у сільському господарстві / О. В. Ходаківська, С. Г. Корчинська, А. Ф. Челомбітко, К. В. Чекан. Економіка АПК. 2017. № 1. С. 24-30.
  3. Корчинська О. А. Організаційно-економічне регулювання розширеного відтворення родючості ґрунтів : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2015. 338 с.
  4. Круть М. В. Екологічна спрямованість інновацій Інституту захисту рослин НААН. Захист і карантин рослин. 2014. Вип. 60. С.184-190.
  5. Писаренко В. М., Писаренко П. В. Захист рослин: екологічно обґрунтовані системи. Полтава : Інтер Графіка, 2002. 288 с.
  6. Федоренко В. П., Гетьман С. В. Актуальні питання захисту посівів. Карантин: захист рослин. 2009. № 3. С. 1-5.
  7. Фокін А. В. Деякі світові тенденції у захисті рослин. Газета по-українськи. 2009. № 9. С. 9-12.
  8. Ecopesticides International. URL : http://ecopesticides.net/.
  9. Atwood D., Paisley-Jones C. Pesticides industry sales and usage 2008-2012 market estimates. Washington: U.S. Environmental Protection Agency, 2017. 32 c. URL : www.epa.gov/sites/production/files/2017-01/documents/pesticides-industry-sales-usage-2016_0.pdf.
  10. World Pesticide Use. URL : www.springer.com/ cda/../9788132216889-c2.pdf.
Читати статтю: eapk_2018_07_p_64_73.pdf