ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.439.5 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201809028
Аграрний ринок

Формування та функціонування ринку кукурудзи в Україні / Талавиря М.П., Ващенко І.В. // Економіка АПК. - 2018. - № 9 - С. 28

Мета статті – обґрунтувати методичні та теоретичні засади, визначити основні проблеми та напрями розвитку ринку кукурудзи в Україні; проаналізувати тенденції формування вітчизняного ринку кукурудзи. Методика дослідження. При проведенні дослідження використано такі методи: монографічний – під час опрацювання фахових літературних джерел та роботи із джерелами зазначеної проблематики; системний – для уточнення категоріального апарату; економіко-математичний і статистичний – під час роботи зі статистичною інформацією та аналітичних розрахунків; логічний – для визначення позитивних соціальних та економічних ефектів з метою узагальнення результатів і формування висновків. Результати дослідження. Проаналізовано сучасний стан, проблеми та тенденції функціонування ринку кукурудзи в Україні, обсяги вітчизняного виробництва, експорту, імпорту, споживання, основні фінансові показники реалізації. Охарактеризовано динаміку балансу вітчизняного ринку зерна кукурудзи в Україні. Встановлено основні напрями удосконалення системи формування та функціонування ринку кукурудзи. Останніми роками спостерігається збільшення загального виробництва кукурудзи. Зростання попиту на нього на світовому ринку стало поштовхом для виробників цієї продукції у нашій державі. Свідченням цього є збільшення за десятирічний період посівних площ під культурою майже вдвічі, а також відповідне збільшення її експорту. Елементи наукової новизни. Обґрунтовано теоретичні, методичні та практичні рекомендації щодо формування і функціонування ринку кукурудзи в Україні. Практична значущість. Основні результати дослідження є важливою передумовою для вирішення питань, пов’язаних із збільшенням ефективності функціонування ринку зерна кукурудзи в Україні. Рис.: 3. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: ринок; зернові культури; попит; пропозиція; обсяги продажів; насіння; ціна

Список використаних джерел

 1. Brown, L. R. (2011). World on the Edge. Earth Policy Institute. Norton. ISBN 987-0-393-08029-2.
 2. Korowitz, David (2012). Ignorance by Consensus, Foundation for the Economics of Sustainability.
 3. Marian Quigley. Encyclopedia of Information Ethics and Security, Monash University, 2008. 623 р.
 4. Talavyria M. P., Lymar V. V., Baidala V. V. Indicators for the analysis of the bioeconomy. Економіка АПК. 2017. № 3. С. 44–50.
 5. Малік М. Й., Лупенко Ю. О. Державне регулювання аграрного сектору економіки в дослідженнях вітчизняних вчених. Економіка АПК. 2009. № 10. С. 153–158.
 6. Маслак О. Перспективи ринку зерна врожаю 2016 року. Агро бізнес сьогодні. 2016. № 17. С. 16–17.
 7. Маслак О. Ринок кукурудзи врожаю 2016 року. Агро бізнес сьогодні. 2016. № 21. С. 17–19.
 8. Міжнародна організація ФАО. URL : http://www.fao.org/ faostat/en/#home.
 9. Міністерство сільського господарства США. URL : www.fas.usda.gov/grain_arc.asp.
 10. Сміт А. Добробут нації: дослідження про природу та причини добробуту націй / за ред. Є. Литвин. Київ : Port Royal, 2001. 594 с.
 11. Талавиря М. П. Розвиток біоорієнтованої економіки на науковій основі. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Вип. 1(45). Т. 2. Ужгород, 2015. С.225–230.
Читати статтю: eapk_2018_9_p_28_33.pdf