ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.439:339.9+338.439.64(477) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201809034
Зовнішньоекономічні відносини

Основні тенденції розвитку світового продовольчого ринку та виробництво продовольства в Україні / Кириленко І.Г., Івченко В.Є., Дем’янчук В.В. // Економіка АПК. - 2018. - № 9 - С. 34

Мета статті – вивчити поточний стан виробництва та світової торгівлі за наступними основними видами сільськогосподарської продукції: зерна пшениці та кукурудзи, рослинних олій, цукру, яловичини, свинини, м’яса птиці, вершкового масла, сирів, сухого незбираного та знежиреного молока, а також участь України у їх світовому виробництві та світовій торгівлі. Методика дослідження. Дослідження базується на використанні системного підходу до оцінки перебігу ситуацій, що виникали на світовому продовольчому ринку протягом певного історичного періоду, історичного та аналітичного методів під час формування та аналізу матеріалів дослідження, а також порівняльного методу для оцінки його результатів. Результати дослідження. Визначено, що лідерами світової торгівлі зазначеними видами сільськогосподарської продукції виступають ЄС та США, а в окремих сегментах світового продовольчого ринку вагомі позиції займають Бразилія (зерно кукурудзи, цукор, яловичина, свинина, м’ясо птиці), Аргентина (зерно кукурудзи, рослинні олії), Індія (зерно пшениці, цукор), Україна (зерно пшениці та кукурудзи, рослинні олії), Австралія (зерно пшениці, цукор, яловичина), Канада (рослинні олії, свинина), Малайзія (рослинні олії), Нова Зеландія (яловичина, вершкове масло, сири, сухе незбиране та знежирене молоко). Відзначено, що Україна перебуває лише на початковому етапі реального входження у світовий продовольчий ринок. Так, у вітчизняному експорті продовольства переважає сировинна складова або продукція з незначною доданою вартістю (зернові, рослинні олії, цукор тощо), а експорт готової продукції харчування не набув суттєвих обсягів. При цьому експорт продовольства відбувається на фоні істотного зниження внутрішнього споживання основних видів продовольства, що призвело до різкого зменшення основних продовольчих фондів, обсяги яких нині мають мінімально допустимі для продовольчої безпеки населення України розміри, внаслідок чого певна частина населення країни може потерпати від недостатності харчування. Елементи наукової новизни. Встановлено, що Україна знаходиться на наступних позиціях на світовому продовольчому ринку – стосовно зерна пшениці (3,6% світового виробництва та 9,6% світової торгівлі), зерна кукурудзи (2,3 та 12,4%), рослинних олій (3 та 6,8%), цукру (1,2 та 1,6%), м’яса птиці (1 та 2,1%), вершкового масла (1 та 3,5%), сухого знежиреного молока (2,5 та 1,4%). Очікується, що наприкінці поточного десятиліття Україна забезпечуватиме до 10% світового експорту зерна пшениці, до 14% світових поставок зерна кукурудзи та 8,5% ринку рослинних олій, 2,6% ринку вершкового масла та 1,7% ринку м’яса птиці, 1% ринків цукру та сухого знежиреного молока. Практична значущість. За результатами дослідження надані пропозиції щодо розроблення заходів у частині продовольчої безпеки в Україні та нарощування її участі у світовій торгівлі продовольством. Табл.: 1. Рис.: 2. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: світовий продовольчий ринок; експорт; імпорт; сільськогосподарська продукція; додана вартість; харчова продукція

Список використаних джерел

 1. Власов В. І. Глобальна продовольча проблема. Київ : Інститут аграрної економіки, 2001. 506 с.
 2. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 3. Зінчук Т.О. Європейська інтеграція: проблеми адаптації аграрного сектора економіки : монографія. Житомир : ДВНЗ «Державний агроекологічний університет», 2008. 384 с. URL : http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/3479/ 1/Eu_Integration_Zinchuk.pdf.
 4. Кваша С. М., Григор’єв С. О. Сутність та особливості аграрного ринку. Вісник ОНУ ім. Мечникова. 2016. Т. 21. Вип. 8(50). URL : http://visnyk-onu.od.ua/journal/2016_21_8/13.pdf.
 5. Кириленко І. Г., Івченко В. Є., Дем’янчук В. В. Продовольча безпека України в світлі сучасних тенденцій світової економіки. Економіка АПК. 2017. № 8. С. 5-14.
 6. Лукінов І. І. Економічні трансформації (наприкінці ХХ ст). Київ : Інститут економіки НАНУ, 1997. 455 с. URL : https://studfiles.net/preview/1098149/.
 7. Саблук П. Т, Білорус О. Г., Власов В. І. Глобалізація і продовольство : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2008. 632 с.
 8. Формування глобального і регіонального ринків сільськогосподарської сировини та продовольства : монографія / [Ю. О. Лупенко, М. І. Пугачов, Духницький Б. В. та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка, М. І. Пугачова]. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2015. 320 с.
 9. Food Outlook. Biannual Report on Global Food Markets. July 2018. /Food and Agriculture Organization. 2018. URL : http://www.fao.org/3/CA0239EN/ca0239en.pdf.
 10. OECD/FAO (2018), OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2027, OECD Publishing, Paris/ Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. 2018. URL : https://doi.org/10.1787/agr_outlook-2018-en.
 11. United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service. URL : https://www.fas.usda.gov/.
 12. European Commission. Agriculture and Rural Development. URL : https://ec.europa.eu/agriculture/index_en.
Читати статтю: eapk_2018_9_p_34_45.pdf