ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 65.015.3 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201811088
Проблеми економічної теорії

Методичний підхід до оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємницьких структур агробізнесу / Жигулін О.А. // Економіка АПК. - 2018. - № 11 - С. 88

Мета статті – розробити методичний підхід та механізм оцінювання рівня конкурентоспроможності підприє-мницьких структур агробізнесу. Методика дослідження. У процесі дослідження використано монографічний метод (аналіз еволюції наукових здобутків українських та іноземних учених щодо проблем використання методичного підходу та механізму оцінювання рівня конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання), абстрактно-логічний метод (теоретичні узагальнення та формулювання висновків), метод регресійного аналізу. Результати дослідження. Розроблено методичний підхід та механізм оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємницьких структур агробізнесу. Елементи наукової новизни. Удосконалено методичний підхід та механізм оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємницьких структур агробізнесу. Практична значущість. Впровадження методичного підходу та механізму оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємницьких структур агробізнесу у перспективі сприятиме формуванню конкурентних переваг. Рис.: 6. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: суб’єкт господарювання аграрного сектору; підприємницька структура агробізнесу; конкурентоспроможність; механізм; методичний підхід; оцінювання; управління

Список використаних джерел

 1. Властивості системи. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A-1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 (дата звернення 11.10.2108 р.).
 2. Гугля О. С., Зима А. А. Моделирование оценки уровня конкурентоспособности промышленного предприятия. Модели управления в рыночной экономике. 2009. Вып. 12. С. 80–89.
 3. Інформація про ТОВ «Баришівська зернова компанія». URL: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/32886518/ (дата звернення 10.02.2017 р.).
 4. Інформація про ТОВ Агрофірма Лосинівська. URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/14249542/ (дата звернення 11.10.2108 р.).
 5. Кирилина Е. В., Иванов Д. Ю. Моделирование конкурентной стратегии предприятий-производителей ракетно-космической продукции. Вестник Самарского государственного экономического университета. 2011. № 7 (81). С. 30–34.
 6. Климова М. М. Моделирование показателя конкурентоспособности стран и регионов: методологический подход и пример сравнительной конкурентоспособности стран. Качество. Инновации. Образование. 2008. № 9. С. 66–72.
 7. Кравченко В. Н., Филиппишин И. В. Динамическая модель оценки конкурентоспособности предприятия. Модели управления в рыночной экономике. Сборник научных трудов Донецкого национального университета. 2008. Вып. 11. С. 118–133.
 8. Сумкіна Т. О. Моделювання конкурентоспроможності продукції підприємства. Вісник Бердянського ун-ту менеджменту і бізнесу. 2009. № 4 (8). С. 69–73.
 9. Николюк О. М. Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського підприємства: теоретико-методологічні основи: монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2016. 314 с.
 10. Офіційний сайт Міронівського хлібопродукту. URL: https://www.mhp.com.ua (дата звернення 14.09.2018 р.).
 11. Хендерсон Брюс Д. Продуктовый портфель. Бостонская консалтинговая группа BCG Review. Москва, 2008. Вып. 2. С. 7–8.
Читати статтю: eapk_2018_11_p_88_96.pdf