ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.001.36:631.1 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201812086
Наукова дискусія

Організаційно-економічні аспекти розвитку аграрного сектору на засадах «зеленої економіки» / Білокінна І.Д., Фурман І.В. // Економіка АПК. - 2018. - № 12 - С. 86

Мета статті – здійснити теоретико-методичне обґрунтування характеристик і організаційно-економічних чинників розвитку аграрного сектору на засадах «зеленої економіки» з описом зарубіжного досвіду та визначенням пріоритетів для України, зокрема з урахуванням пріоритету використання відновлюваних джерел енергії. Методика дослідження. У процесі дослідження використано такі методи, як аналіз і синтез (під час вивчення складових елементів «зеленої економіки»), монографічний метод (аналіз наукових здобутків українських й іноземних учених щодо проблем розвитку «зеленої економіки»). Результати дослідження. У процесі вивчення організаційно-економічних аспектів розвитку аграрного сектору на засадах «зеленої економіки» розкрито сучасний стан органічного виробництва та альтернативної енергетики в Україні, проаналізовано організаційно-економічні аспекти, які впливають на розвиток сучасного аграрного сектору. Елементи наукової новизни. Охарактеризовано організаційно-економічні чинники розвитку аграрного сектору на засадах «зеленої економіки» саме на даному етапі перетворень, а також методично представлено вже сформований досвід зарубіжних країн з цього приводу. Практична значущість. Проаналізовано сучасний стан розвитку «зеленої економіки» в Україні, а також оглядово представлено концептуальне позиціонування організаційно-економічних аспектів розвитку аграрного сектору в методичній конструкції «озеленення» економіки з означенням можливостей для України. Рис.: 3. Бібліогр.: 22.
Ключові слова: «зелена економіка»; органічне виробництво; альтернативні джерела енергії; аграрний сектор; «зелений тариф»; агроекосистема

Список використаних джерел

 1. Bookchin, M. (1962). Our Synthetic Environment. New York: Knopf. 205 р.
 2. Jacobs, Jane. The Death and Life of Great American Cities. 458 р.
 3. Carson, Rachel. Silent Spring. Houghton Mifflin Company, 1962. 368 p.
 4. Дэвид Кортен. Когда корпорации правят миром. Санкт-Петербург : «Агентство «ВиТ-принт», 2002. 328 с.
 5. Річард Бакмінстер Фуллер. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80.
 6. Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers&William W. Behrens Ill (1972). The limits to growth. NEW YORK. Universe Books. 205 p.
 7. Ходаківська О. В., Шпикуляк О. Г., Супрун О. М. Інститути «зеленої економіки» у забезпеченні сталого розвитку агросектора: теоретичний вимір. БізнесІнформ. 2017. № 7. С.13-18.
 8. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність : монографія / [Ю. О. Лупенко, О. Г. Шпикуляк та ін.]. Київ : ННЦ "ІАЕ", 2017. 202 с.
 9. Шпикуляк О. Г., Іванченко В. О. Досвід Німеччини у розвитку енергетичних кооперативів: перспективи для України. Економіка АПК. 2018. № 8. С. 92-101.
 10. Калетнік Г. М., Гончарук Г. С., Довгань Ю. В. Інвестиційно-інноваційне забезпечення вирощування біоенергетичних культур та виробництва біопалив. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 1.С. 7-18.
 11. Калетнік Г. М., Пришляк В. М. Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України : навч. посіб. Київ : Аграрна наука, 2010. 327 с.
 12. Калетнік Г. М. Біопаливо: продовольча, енергетична та екологічна безпека України. Біоенергетика. 2013. № 2. С. 12-13
 13. Грицюк Т. І., Василенко Т. В. Стратегічні пріоритети розвитку «зеленої економіки» у країнах світу. Ефективна економіка. 2014. № 5. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=3081.
 14. UNEP’s Green Economy Initiative (GEI). URL : http://web.unep.org/greeneconomy/what-inclusive-green-economy.
 15. Чому в Україні слід розвивати децентралізовану енергетику вже сьогодні? URL : http://ecoaction.org.ua/chomu-v-ukraini-slid-rozvyvaty-decentralizovanu-enerhetyku.html.
 16. Основи ресурсоефективності підприємств. URL : http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/22903/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0% B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2-2018.pdf.
 17. Органічне виробництво в Україні. URL : https://www.eridon.ua/organichne-virobnictvo-v-ukrayini.
 18. Етапи розвитку органічного руху в Україні. URL : http://organicinfo.ua/numbers.html.
 19. Новини Федерації органічного руху України 09.10.2018 р. URL : http://www.organic.com.ua/uk/news.
 20. Зелена книга. Ринок виробництва та обігу органічної продукції. URL : http://www.eu4business.eu/files/medias/ regulation.gov_.ua_green_book_brdo_organic_products.pdf.
 21. World Economic And Social Sorvey 2018. URL : https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/WESS2018_full_web.pdf.
 22. Інформація щодо потужності та обсягів виробництва електроенергії об’єктами відновлюваної електроенергетики, яким встановлено «зелений» тариф (станом на 30.06.2018). URL: http://saee.gov.ua/sites/default/files/RE_1_half_2018.pdf.
Читати статтю: eapk_2018_12_p_86_94.pdf