ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2018 рік

Інституціональне середовище управління продуктивністю в аграрному секторі економіки

Оцінка конкурентоспроможності зерна колосових культур сільськогосподарських підприємств України

Моделі обігу земель сільськогосподарського призначення: результати анкетних досліджень

Соціально-економічні суперечності розвитку аграрного ринку та інституційні імперативи його стійкості

Формування та функціонування ринку кукурудзи в Україні

Основні тенденції розвитку світового продовольчого ринку та виробництво продовольства в Україні

Аграрний потенціал України в контексті економічного співробітництва з Канадою: сучасний стан та перспективи нарощування (англомовна)

Особливості структурних змін в економіці України

Методичний інструментарій реінжинірингу інституційної структури аграрного сектору національної економіки

Організація управління маркетинговою діяльністю підприємств-постачальників запасних частин до сільськогосподарської техніки

Харчова промисловість України: ретроспективний аналіз та сучасні проблеми розвитку

Управління персоналом у сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання

Науково-методологічне забезпечення розвитку економіки сільського господарства України

Опис моделі еквівалентності ринкового обміну на прикладі ринку овочевої продукції України

Посилення нормативів якості облікової інформації та її ролі в управлінні земельними ресурсами

Механізми управління маркетингом та збутом продукції сільськогосподарських підприємств на ринку зерна

Алгоритмізація процедури оцінки ефективності сільськогосподарських підприємств методом DEA

Людино-центричний підхід в управлінні кон-курентоспроможністю сільськогосподарських підприємств

Перспективи формування кластерної структури в галузі ветеринарної фармації України

Інституційна формалізація розвитку сімейних фермерських господарств в Україні

Теоретична сутність категорій «енергетична ефективність» та «енергетична ефективність у рослинництві»

Ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення в США

Економічні аспекти функціонування сільськогосподарських підприємств

Тенденції в рослинництві та сталий розвиток сільського господарства в Україні – можливості для гармонізації

Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку сільського господарства України

Економічна ефективність вирощування проса прутоподібного (світчграсу) в умовах Лісостепу України

Ринок кондитерської продукції в Україні: тенденції та перспективи розвитку

Сучасний стан та тенденції розвитку ринку свинини в Україні

Граничний продукт праці як критерій ефективності формування ціни праці в сільськогосподарських підприємствах

Розвиток транспортної логістики на підприємствах сільського господарства західних регіонів України

Розвиток сільських територій в умовах децентралізації

Територіальний дисбаланс у житті сільського жіноцтва

Методичний підхід до оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємницьких структур агробізнесу

Теоретико-практичні засади створення енергетично незалежних сільських територій

Формування пропозиції на ринку винограду сільськогосподарськими підприємствами України

Сучасні торговельні бар’єри на європейському ринку м’ясної продукції

Сторінки