eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Зміст журналу за 2018 рік

Інституціональне середовище управління продуктивністю в аграрному секторі економіки

Оцінка конкурентоспроможності зерна колосових культур сільськогосподарських підприємств України

Моделі обігу земель сільськогосподарського призначення: результати анкетних досліджень

Соціально-економічні суперечності розвитку аграрного ринку та інституційні імперативи його стійкості

Формування та функціонування ринку кукурудзи в Україні

Основні тенденції розвитку світового продовольчого ринку та виробництво продовольства в Україні

Аграрний потенціал України в контексті економічного співробітництва з Канадою: сучасний стан та перспективи нарощування (англомовна)

Особливості структурних змін в економіці України

Методичний інструментарій реінжинірингу інституційної структури аграрного сектору національної економіки

Організація управління маркетинговою діяльністю підприємств-постачальників запасних частин до сільськогосподарської техніки

Харчова промисловість України: ретроспективний аналіз та сучасні проблеми розвитку

Управління персоналом у сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання

Сторінки