ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2019 рік

Глобальна продовольча безпека та місце України в її досягненні

Розвиток виробництва винограду в Україні

Фінансовий потенціал сталого розвитку аграрного сектору

Корпоративна соціальна відповідальність вертикально інтегрованих структур аграрного бізнесу як умова сталого розвитку

Оцінка інвестиційної привабливості продукції сільськогосподарських підприємств

Інформаційні ресурси у забезпеченні реалізації продукції дрібнотоварного виробництва

Тенденції та перспективи розвитку світових сільськогосподарських ринків як орієнтири для посилення українських позицій

Теоретико-методичні підходи до функціонування аграрного сектору в умовах геоекономіки

Орендні земельні відносини у сільському господарстві Житомирської області

Теоретико-методологічні підходи до економічної сутності фінансового потенціалу сталого розвитку об’єднаних територіальних громад

Неврегульовані питання фінансового забезпечення аграрного сектору економіки держави

Формування стійкої сільської поселенської мережі та об’єднаних територіальних громад

Досягнення рівноваги на потенційному ринку землі України в умовах макроекономічної нестабільності

Розвиток скотарства як чинник формування соціальної ефективності

Механізм зовнішньоекономічної діяльності на ринку насіння зернових колосових культур

Технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств в Україні

Економічний розвиток аграрних підприємств на засадах диверсифікації їх діяльності

Інвестиційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств

Аграрно-продовольча продукція в товарній структурі зовнішньої торгівлі України

Ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення в Ізраїлі

Державна підтримка сільського господарства в Україні