ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.432 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201906053
Аграрний менеджмент і підприємництво

Індикатори продуктивності та конкурентоспроможності аграрних підприємств у системі інтегральної результативності / Вітвіцький В.В., Швець А.А. // Економіка АПК. - 2019. - № 6 - С. 53

Мета статті – розкрити сутність і значення вимірювання продуктивності в системі результативності та методики оцінювання діяльності підприємств на основі інтегрованої сукупної продуктивності чинників виробництва конкурентоспроможної аграрної продукції. Методика дослідження. У процесі дослідження використано такі методи: системного підходу у визначенні сутності підсистем результативності; порівняння і гармонізації у проведенні експрес-аналізу діяльності підприємств; статистичний для визначення часток сукупності продуктивності; групування для виявлення взаємозалежності факторів продуктивності та конкурентоспроможності. Результати дослідження. Розкрито сутність вимірювання продуктивності підсистем результативності й конкурентоспроможності в їх інтегральному вимірюванні, запропоновано методику експрес-аналізу та оцінювання продуктивності підприємства. Обґрунтовано вплив зовнішніх, внутрішніх і природних чинників на результативність виробництва продукції на прикладі аграрних підприємств. Елементи наукової новизни. Полягають у системно-концептуальному інтегральному підході до формування складових і чинників вимірювання продуктивності в системі показників результативності та розкриття сутності оцінювання сукупної продуктивності й конкурентоспроможності на прикладі конкретних аграрних підприємств. Практична значущість. Обґрунтовано сутність складових інтегрального вимірювання продуктивності в системі результативності та на основі статистичних даних запропоновано методику оцінювання чинників і послідовність визначення сукупної продуктивності. Табл.: 3. Рис.: 1. Бібліогр.: 18.
Ключові слова: система результативності; продуктивність; конкурентоспроможність; сукупна продуктивність; експрес-аналіз продуктивності

Список використаних джерел

 1. Бродська Д. В., Калинкова І. Ю. Концептуальні основи управління продуктивністю підприємництва в сучасних умовах. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 2. С. 10-13.
 2. Вітвіцький В. В. Аспекти теорії вимірювання продуктивності живої та минулої праці у сільському господарстві. Україна: аспекти праці. 2013. № 8. С. 18-24.
 3. Генкин Б. М. Экономика и социология труда. Москва : Норма–Информ, 1999. 412 с.
 4. Германова О. Е. Производительность: экономическое содержание и проблемы измерения. Москва : Наука, 1996. 188 с.
 5. Джуха В. М., Курицын А. В., Штапова И. С. Экономика отраслевых рынков : учеб. пособие. 3-е изд. Москва : ООО «Кино Рус», 2014. 338 с.
 6. Дієсперов В. С. Продуктивність сільськогосподарської праці : монографія. Київ : ІАЕ, 2006. 274 с.
 7. Лісітса А. Теоретичні основи аналізу продуктивності та ефективності сільськогосподарських підприємств. Дискусійні матеріали № 5. Київ : Українська аграрна конфедерація, 2007. 30 с.
 8. Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Вітвіцький В. В. Теоретико-методологічні аспекти управління продуктивністю аграрного виробництва. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 90 с.
 9. Про стан і перспективи розвитку підприємництва в Україні. Національна доповідь / К. О. Ващенко, В. С. Варналій, В. Є. Воронін, В. М. Геєць, О. В. Кужель та ін. Київ : Держкомпідприємництво, 2008. 226 с.
 10. Розвиток економіки сільського господарства України в 2011-2015 рр. : наук. доп. / Гадзало Я. М., Лупенко Ю. О., Пугачов М. І. та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 546 с.
 11. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність / Лупенко Ю. О., Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. та ін. ; за ред. О. Г. Шпикуляка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 204 с.
 12. Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект : монографія / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Заяць В. М., Шпикуляк О. Г. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 430 с.
 13. Розвиток форм господарювання в сільському господарстві: проблеми і рішення : наук. доп. / Ю. О. Лупенко, В. Я. Месель-Веселяк, О. Г. Шпикуляк та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2018. 54 с.
 14. Скот Синк Д. Управление производительностью. Планирование, измерение и оценка, контроль и повышение. Москва : Прогресс, 1989. 502 с.
 15. Формування інституційного середовища управління продуктивністю аграрних підприємств / Лупенко Ю. О., Скидан О. В., Вітвіцький В. В., Малік М. Й. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. 56 с.
 16. Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности. Москва : Экономика, 1992. 160 с.
 17. Tom Peters, Thomas J. Peters, Robert H. Waterman Jr. In Search of Excellence: Lessons From America's Best-run Companies. URL : https://www.goodreads.com/book/show/ 4076.In_Search_Of_Excellence.
 18. William G. Oughi Therory Z: How American Business Can Meet the Japanese Challenge. Avon Books (P), 1993. P. 255.
Читати статтю: eapk_2019_6_p_53_63.pdf