ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.439.5:338.484:339.132:636.033(477) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201907021
Аграрний ринок

Особливості формування попиту та пропозиції на ринку яловичини / Козак О.А., Грищенко О.Ю. // Економіка АПК. - 2019. - № 7 - С. 21

Мета статті – здійснити комплексний аналіз особливостей формування попиту та пропозиції на ринку яловичини України. Методика дослідження. У процесі дослідження використано методи: абстрактно-логічний – для формулювання висновків; монографічний – при деталізації функціонування ринку яловичини; порівняльного аналізу і рядів динаміки – для порівняння показників та виявлення тенденцій їх зміни у часі; статистичний – при проведенні аналізу попиту і пропозиції на ринку яловичини; графічний – для виявлення й ілюстрації тенденцій досліджуваних економічних явищ; економіко-математичні методи – при визначенні економічних показників, що впливають на попит та пропозицію яловичини. Результати дослідження. Проаналізовано сучасний стан ринку яловичини в Україні та визначено основні проблеми його розвитку з позиції як виробника, так і споживача. З’ясовано фактори, які найбільшою мірою впливають на формування попиту та пропозиції яловичини. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку аналітичні оцінки і визначення впливу основних факторів на формування попиту та пропозиції на ринку яловичини України. Практична значущість. Результати дослідження будуть корисними для виробників та споживачів яловичини, а також зацікавлених сторін продовольчого ланцюга цієї продукції. Обґрунтовані висновки можуть слугувати орієнтиром для урядовців при розробці довгострокової політики розвитку ринку яловичини в Україні. Табл.: 2. Рис.: 7. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: попит; пропозиція; ринок яловичини; м’ясне скотарство; експорт; імпорт; Україна

Список використаних джерел

 1. Головний м’ясний портал України Meat Inform. URL : https://meat-inform.com/.
 2. Індекс цін м’яса на світовому ринку : суцільне подорожчання. URL : https://meat-inform.com/novyny-pro-miaso/indeks-tsin-m-iasa-na-svitovomu-rynku-sutsilne-podorozhchannia.html.
 3. Кернасюк Ю. В. Ринок яловичини: нові перспективи. Агробізнес сьогодні. 2017. № 24 (367). С. 12-16.
 4. Микитюк В. М. Відродження галузі скотарства в умовах ринкових трансформацій : монографія. Житомир : Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2012. 508 с.
 5. Місюк М. В. Ринок продукції скотарства : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2012. 330 с.
 6. Очікувані показники собівартості продукції, її дохідності та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України у 2018 році: методика і розрахунки (грудень 2018 року) / [Лупенко Ю. О., Месель-Веселяк В. Я., Грищенко О. Ю., Волосюк Ю. В.] ; за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2018. 68 с.
 7. Панкратов А. Закінчується рік: що є і що буде на ринку м’яса. Грудень 15, 2018. URL : https://meat-inform.com/analityka-miasnoho-rynku/zakinchuietsia-rik-shcho-ie-i-shcho-bude- na-rynku-m-iasa.html.
 8. Практичний довідник експортера м’ясної продукції / Бурка А., Гонтар В., Ярмак А. та ін. FAO, 2017. 204 с.
 9. Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення : Постанова Кабінету Міністрів України № 780 від 11 жовтня 2016 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/780-2016-%D0%BF.
 10. Розвиток м’ясопродуктового підкомплексу України : монографія / [М. В. Гладій, П. Т. Саблук, Н. Г. Копитець та ін.] ; за ред. М. В. Гладія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2012. 354 с.
 11. Свиноус І. В., Туржанський В. А. Реалізація продукції великої рогатої худоби господарствами приватного сектору через систему торгово-посередницьких структур. Економіка АПК. 2006. № 10. С. 82-86.
 12. Ціновий моніторинг сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки 2012-2018 рр. / Ю. О. Лупенко, О. М. Шпичак, О. В. Боднар та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2018. 60 с.
 13. Як довго в Україні може дорожчати м'ясо: ціни та прогнози. URL : https://shuvar.com/news/1387/Yak-dovho-/v-Ukrayini-mozhe-dorozhchaty-myaso:-tsiny-ta-prohnozy.
 14. Яловичина, живець ВРХ та шкури тварин є дуже бажаною продукцією для українських імпортерів. URL : https://usba.com.ua/alovicina-zivec-vrh-ta-skuri-tvarin-e-duze-bazanou-produkcieu-dla-ukrainskih-importeriv.
 15. Henningsen Arne Demand analysis with the “Almost Ideal Demand System” in R: Package micEconAids Department of Food and Resource Economics, University of Copenhagen, 1980. 36 p.
 16. Yarmak A., Svyatkivska E., Prikhodko D. Ukraine Meat sector review. Rome : FAO, 2014. 146 p.
Читати статтю: eapk_2019_7_p_21_31.pdf