ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 504.062.2:631 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201908017
Економіка агропромислового виробництва

Аналіз та моделюванняенергетичного потенціалу рослинних решток вітчизняного аграрного сектору / Скрипник А.В., Клименко Н.А., Нам’ясенко Ю.О. // Економіка АПК. - 2019. - № 8 - С. 17

Мета статті – обґрунтувати об’єктивну оцінку енергетичного потенціалу аграрного сектору, підвищення точності результатів оцінок енергетичних ресурсів побічної продукції рослинництва. Методика дослідження. Дослідження питання оцінки біоенергетичного потенціалу здійснено в такій послідовності: на основі емпіричного методу оцінено потенціал за даними спостережень 2017 р., потім – енергетичний потенціал із використанням лінійної та нелінійної математичної оптимізаційної моделі, на завершення надано економетричну оцінку прогнозних значень біоенергетичного потенціалу з урахуванням збереження існуючих темпів розвитку аграрного бізнесу до 2035 р. Результати дослідження. На основі запропонованої методики проведено оцінку решток аграрного виробництва та обґрунтовано оптимальну структуру посівних площ за умови максимізації прибутковості аграрного бізнесу з урахуванням як основної, так і додаткової енергетичної продукції. Елементи наукової новизни. Проаналізовано перспективи розвитку біоенергетики з урахуванням можливих змін у балансі традиційних та інноваційних галузей української енергетики. Практична значущість. Представлено результати емпіричного аналізу формування біоенергетичного потенціалу решток в аграрному секторі та прогноз до 2035 р., який підтвердив, що навіть з урахуванням втрат при генерації електроенергії енергетичного потенціалу від аграрного виробництва достатньо для заміни діючої ядерної енергетики, однак для цього потрібні інвестиції в розмірі орієнтовно 70 млрд USD, що є нереалістичним сценарієм. Швидше за все, вітчизняна біоенергетика буде розвиватися повільніше і для задоволення власних енергетичних потреб. Табл.: 5. Рис.: 1. Бібліогр.: 25.
Ключові слова: біопотенціал; енергетичний потенціал; нафтовий еквівалент; оптимізація; рештки рослинництва; нелінійні обмеження; прогнозні оцінки

Список використаних джерел

 1. Бондар В. С., Фурса А. В., Гументик М. Я. Стратегія та пріоритети розвитку біоенергетики в Україні. Економіка АПК. 2018. № 8. С. 17-25.
 2. Гелетуха Г. Г., Желєзна Т. А. Сучасний стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні. Ч. 1. URL : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/60547/11-Geletukha.pdf?sequence=1.
 3. Енергетична стратегія до 2035. URL : http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245213112.
 4. Зовнішньоекономічна діяльність. Статистичний збірник «Зовнішня торгівля України товарами та послугами». URL : http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ10_u.htm.
 5. Морозов Р. В., Федорчук Є. М. Оцінка біоенергетичного потенціалу рослинних відходів та енергетичних культур у сільському господарстві Херсонської області. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 10. Ч. 3. C. 111-117.
 6. Сільське господарство України. Статистичний збірник. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm.
 7. Скрипник А. В. Енергетичний сектор економіки України з позицій суспільного добробуту. Київ : Компринт, 2017. 417 с.
 8. Скрипник А. В., Букін Е. К. Аналіз ефективності та ризиків інновацій в аграрному секторі економіки України : монографія. Київ: Компринт, 2016. 343 с.
 9. Управління інноваційним розвитком відновлювальної енергетики у домогосподарствах України: проблеми фінансової підтримки / Сотник І. М., Швець Л. Е., Момотюк Л. Є., Чорток Ю. В. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 4. С. 150-160.
 10. Шпичак О. М., Боднар О. В. Енергетичний підхід щодо оцінки трансформацій в сільському господарстві через призму фізіократичних поглядів у контексті інноваційних процесів. Економіка АПК. 2015. № 10. С. 5–16.
 11. Babcock B., Fraser R., Lekakis J. Risk Management and the Environment: Agriculture in Perspective. 2003. Netherlands. P. 96-110.
 12. Biomass and Wood Energy Research Programs. 2014. URL : http://www.bfe.admin.ch/forschungbiomasse/index.html?lang=en.
 13. Conrado Garcia, Gisela Montero. Power generation estimation from wheat straw in Mexico. URL : https://www.researchgate.net/publication/282348769_Power_generation_estimation_from_wheat_straw_in_Mexico.
 14. Energy Sprawl or Energy Efficiency: Climate Policy Impacts on Natural Habitat for the United States of America https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0006802#pone-0006802-g003.
 15. Guo, M., Song, W., & Buhain, J. Bioenergy and biofuels: History, status, and perspective. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2014. № 42. Р. 712-725.
 16. Kevin Gould. Corn Stover Harvesting. 2007. URL : https://www.researchgate.net/publication/7823367_Biomechanics_of_WheatBarley_Straw_and_Corn_Stover.
 17. Levelized Cost of Energy (LCOE). U.S. Department of energy. 2015. URL : https://energy.gov/sites/prod/files/2015/08/f25/LCOE.pdf.
 18. Mantau, U. EU wood – Real potential for changes in growth and use of EU forests. Final report. Hamburg/Germany. 2012. С. 114-176. URL : https://ec.europa.eu/energy/en/ topics/renewable-energy.
 19. McKendry, P. Energy production from biomass: overview of biomass. Bioresource Technology. 2011. № 83(1). Р. 37-46.
 20. Municipal Solid Waste. Environmental Protection Agency. 2016. URL : https://www3.epa.gov/epawaste/nonhaz/municipal/.
 21. Skrypnyk Andrey, Namiasenko Yuriy, Sabishchenko Oleksandr. Renewable energy as an alternative of the decentralization energy supply in Ukraine. International Journal of Innovative Technologies in Economy Warsaw, Poland. 2018. February. № 1(13). P. 121-127.
 22. Talavyria M. P., Lymar V. V., Baidala V. V., Holub R. T. Approaches to the definition of production determinants of bio-oriented economy. Економіка АПК. 2016. № 7. С. 39-43.
 23. The Benefits of Bioenergy Biomasse. 2012. URL : http://www.energyandresources.vic.gov.au/energy/sustainable-energy/bioenergy/benefitsof-bioenergy.
 24. The Economics of Wind Energy. A report by the European Wind Energy Association. 2013. С. 57-89. URL : http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/documents/00_POLICY_document/Economics_of_Wind_Energy__March_2009_.pdf.
 25. Turning Agricultural Residues and Manure into Bioenergy. Union of Concerned Scientists. 2014. URL : http://www.ucsusa.org/sites/default/files/legacy/assets/documents/clean_vehicles/Agricul tural-Residue-Ranking.html.
Читати статтю: eapk_2019_8_p_17_26.pdf