ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 502.131.1: 677.021.15 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201911079
Проблеми економічної теорії

Виробництво біопластику для циркуляційної економіки і стимулювання сестейнового розвитку / Мельник Л.Г., Кубатко О.В., Півень В.С., Кучеренко П.В., Ігнатченко В.М. // Економіка АПК. - 2019. - № 11 - С. 79

Мета статті – дослідити переваги і недоліки використання біопластику в системі господарювання, його екологічні, економічні й соціальні ефекти порівняно зі звичайними пластмасами. Методика дослідження. Використано метод порівняльного аналізу для розгляду переваг і недоліків використання біопластику. Результати дослідження. Визначено, що біопластик має особливі екологічні переваги порівняно із звичайними пластиками, зокрема, мінімізується залежність від вичерпного викопного палива та зменшуються викиди парникових газів. Крім того, відзначається, що біопластик сприяє посиленню енергетичної безпеки вітчизняної економіки за рахунок зниження споживання енергоресурсів і меншої залежності від нафти. Короткострокові економічні переваги біопластику не забезпечують переваг над звичайними пластиками. Однак довгострокова перспектива виробництва біопластику явно виражена завдяки зниженню рівня забруднення та підвищенню сумісності з природними компонентами, насамперед із грунтом. Згідно з одержаними результатами, біопластики мають багато переваг порівняно зі звичайними пластмасами, включаючи зменшення кількості вуглецевих відходів, зниження споживання енергії, наявність численних варіантів закінчення терміну експлуатації, зменшення відходів, підвищення сумісності пластиків, що біоразкладаються, зниження рівня викидів парникових газів, створення робочих місць, утилізація сільськогосподарських (споживчих) упаковок, кращі технічні характеристики. Ці переваги сприяють зростанню ринку біопластику. Однак нестабільне використання землі, цінові нафтові шоки, низький рівень залучення споживачів, проблеми законодавства розглядаються як суттєві бар'єри для збільшення використання біопластику. Елементи наукової новизни. Запропоновано теоретичну концепцію виробництва біопластику, яка на відміну від існуючої враховує його переваги і недоліки на всіх етапах життєвого циклу продукції для стимулювання циркуляційної економіки та сприяння сталому розвитку. Практична значущість. Полягає у можливості використання запропонованих підходів як для розробки бізнес-планів реальних проектів, так і стратегій місцевого розвитку. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: біопластик; переваги біопластику; недоліки біопластику; сестейнова економіка; зелена економіка

Список використаних джерел

 1. Alvarez-Chavez C. & Edward R. Sustainability of bio-based plastics: general comparative analysis and recommendations for improvement. Journal of Cleaner Production. 2012. № 23(1). P. 47–56.
 2. Asrar J. & Gruys K. J. Biodegradable Polymer. Biopolymers Online. 2015.N 8. P. 47-51.
 3. Cherubini F. GHG balances of bioenergy systems: overview of key steps in the production chain and methodological concerns, Renewable Energy. 2010. N 35. P. 1565–1573.
 4. Green R. Bioplastic production from agro-industrial waste. Biotechnology and Bioengineering. 2011. N 108(9). P. 98-104.
 5. James K. & Grant T. Life Cycle Assessment of Degradable Plastic Bags, Journal of Green Economy. 2014. N 17. P. 248-274.
 6. Karana E. Characterization of ‘natural’ and ‘highquality’ materials to improve perception of bioplastics. Journal of Cleaner Production. 2012. N 37. P. 316-325.
 7. Mahalakshmi V. Evaluation of Biodegradation of Plastics. International Journal Of Innovative Research & Development. 2014. N 3(7). P.185-190.
 8. Mekonnen T. & Mussone P. Progress in bio-based plastics and plasticizing modifications. Journal of Material Chemistry. 2013. N 43(1). P. 179-198.
 9. Mooney B. P. The second green revolution? Production of plant-based biodegradable plastics. Biochemical Journal. 2009. N 418(2). P. 219–232.
 10. Pasqualino N. The Carbon Footprint and Energy Consumption of Beverage Packaging Selection and Disposal. Journal of Food Engineering. 2011. N 103(4). P. 357–365.
 11. Peelman N. & Ragaert P. Application of bioplastics for food packaging. Trends in Food Science and Technology. 2013. N 32(2). P. 128-141.
 12. Piemonte V. & Gironi F. Land-use change emissions: How green are the bioplastics? Environmental Progress & Sustainable Energy. 2010. N 30(4). P. 685–691.
 13. Sarasa J. & Gracia J. Study of the biodisintegration of a bioplastic material waste. Bioresource Technology. 2008. № 100(15). P. 376-378.
 14. Vaverková M. & Adamcová D. Biodegrability Of Bioplastic Materials In A Controlled Composting Environment. Journal of Ecological Engineering. 2015. N 16. P. 155–160.
Читати статтю: eapk_2019_11_p_79_84.pdf