ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 663.2:334.722.24(477) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201912061
Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Сімейні винарні як основа європейської інтеграції галузі виноробства України / Аверчева Н.О., Бойко В.О., Бойко Л.О. // Економіка АПК. - 2019. - № 12 - С. 61

Мета статті – визначити напрями ефективного розвитку сімейних винарень у сучасних умовах європейської інтеграції країни. Методика дослідження. У процесі дослідження використано методи: абстрактно-логічний – для теоретичного узагальнення наукових досліджень та обґрунтування висновків; розрахунково-конструктивний – при економічній оцінці інвестиційного проекту сімейних винарень; порівняння – при вивченні вітчизняного і європейського досвіду розвитку малого бізнесу у виноградарській галузі; статистико-економічні – для оцінки сучасного стану і проблем виноградарства в Україні. Результати дослідження. Визначено проблеми і перспективи малого бізнесу у виноградарсько-виноробній галузі. Досліджено організаційно-економічні аспекти розвитку винарень сімейного типу в Україні. Проведено аналіз динаміки і структури виробництва сухих та десертних вин на прикладі першої сімейної винарні «Курінь». На основі розрахунку інвестиційного проекту «Сімейна винарня» розроблено рекомендації щодо започаткування бізнесу в цій сфері. Обґрунтовано необхідність підтримки конкурентоспроможності малого виноградарського бізнесу в умовах інтеграції України до світового економічного простору. Елементи наукової новизни. Вперше запропоновано напрями розвитку бізнесу виноробної галузі на основі сімейних винарень. Доведено ефективність цього виду діяльності на прикладі невеликих фермерських господарств. Практична значущість. Запропоновані заходи з організації підприємства «Сімейна винарня» можуть бути впроваджені у практичну діяльність виноробних домашніх і фермерських господарств. Табл.: 4. Рис.: 2. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: сімейні винарні; виноградарство; виноробство; ефективність; виробництво; споживання; інтеграція

Список використаних джерел

 1. Аверчева Н. О., Бойко В. О., Бойко Л. О. Економічна оцінка потенціалу галузі виноградарства регіону. Економіка АПК. 2019. № 6. С. 15-25. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.20190615.
 2. Бойко В. О., Аверчева Н. О., Бойко Л. О. Виноградарсько-виноробна галузь України – перспективний напрям агробізнесу. Економіка АПК. 2019. № 3. С. 61-71. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201903061.
 3. Виноградарство та виноробство сьогодні. Вектор руху та розвитку галузі. URL : https://www.syngenta.ua/news/novini-kompaniyi/vinogradarstvo-ta-vinorobstvo-sogodni-vektor-ruhu-ta-rozvitku-galuzi.
 4. Нестеренко О. С. Тенденції та перспективи розвитку виноробної галузі в Україні. Молодий вчений. 2015. № 2. С. 192-196.
 5. Організаційно-економічне забезпечення розвитку сімейних фермерських господарств : монографія / [Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. та ін.]. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. 212 с.
 6. Осипов В., Осипова Л. Виноградарство та виноробство України. Сучасний стан, проблеми, тенденції розвитку. Економіст. 2015. № 5. С. 28-31.
 7. Правове регулювання виноградарства. URL : https://pidruchniki.com/86694/agropromislovist/pravove_regulyuvannya_vinogradarstva.
 8. Революція в бокалі: до чого призведе легалізація дрібних виробників вина. URL : http://agravery.com/uk/posts/show/revolucia-v-bokali-do-cogo-prizvede-legalizacia-dribnih-virobnikiv-vina.
 9. Річні звіти Ф(С)Г «Курінь», м. Херсон.
 10. Розвиток сільськогосподарської кооперації та інтеграційні процеси в аграрному секторі економіки : монографія / [М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк, В. А. Мамчур та ін.] ; за ред. М. Й. Маліка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. 374 с.
 11. Шевченко Т. Є., Довбиш Н. О. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств виноробної галузі в Україні. Сучасні проблеми економіки та підприємництво. 2013. Вип. 12. С. 84-87.
 12. Як дрібному виноробу знайти своє місце під сонцем? URL : http://infoindustria.com.ua/yak-dribnomu-vinorobu-znayti-mistse-pid-sontsem/.
 13. Abel Duarte Alonso & Jeremy Northcote. Small Winegrowers’ Views on their Relationship with Local Communities. Journal of Wine Research, 19:3. 2008. Р. 143-158. DOI: 10.1080/09571260902891035.
 14. Rob McMillan. STATE OF THE WINE INDUSTRY REPORT 2019. URL : https://www.svb.com/globalassets/library/images/content/trends_and_insights/reports/wine_report/svb-2019-wine-report.
 15. Sanchez-Famoso V., Cano-Rubio M. and Fuentes-Lombardo G. The role of cooperation agreements in the internationalization of Spanish winery and olive oil family firms. International Journal of Wine Business Research. 2019. Vol. 31. No. 4. P. 555-577. URL : https://doi.org/10.1108/IJWBR-08-2018-0042.
 16. Yue C., Govindasamy R. аnd Kelley K. Mid-Atlantic wine tourism consumer preference: an econometric approach. International Journal of Wine Business Research. 2019. Vol. 31 No. 3. P. 327-343. URL : https://doi.org/10.1108/IJWBR-03-2018-0011.