ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2019 рік

Характеристика ключових суб’єктів інформаційно-консультаційної діяльності в Україні

Становлення організаційно-економічної моделі сімейного фермерства в Україні: інституційні засади, проблеми та пріоритети

Інституціональні проблеми розвитку ринково-орієнтованих земельних відносин у сільському господарстві

Організаційні засади функціонування інституту підприємництва в економіці

Еколого-економічна оптимізація розвитку малої біоенергетики

Аграрна політика та чинники її реалізації

Форми інноваційної активізації аграрного підприємництва в умовах цифрової трансформації економіки

Охорона ґрунтів: екологічна рента як стимул органічного землеробства

Сучасні економіко-екологічні аспекти застосування добрив у рослинництві

Перспективні способи фінансування катастрофічних сільськогосподарських ризиків

Практика антикризового управління в сільськогосподарських підприємствах

Відтворення нерівності трудового потенціалу сільської і міської молоді: причини та шляхи подолання

Міграційні процеси як наслідок негативних тенденцій в житті сільських жінок

Проблеми та перспективи використання інтернет-технологій у сільськогосподарських підприємствах

Кореляційно-регресійне моделюванняконкурентоспроможності української пшениці на світових ринках

Підприємництво: сутність та особливості розвитку в аграрній сфері

Солідарне сільське господарство як нова модель соціальної взаємодії між виробником і споживачем

Теоретичні і методичні засади визначення ефективності зберігання сільськогосподарської продукції

Потенціал розвитку агропродовольчого ринку України

Основні проблеми та перспективи розвитку ринку фундука в Україні

Оцінка цінової ситуації на ринку м’яса птиці

Сучасний стан та перспективи розвитку основних виробничих засобів сільського господарства

Інноваційна парадигма економічної безпеки регіонів у конкурентному середовищі суб’єктів агробізнесу

Модель забезпечення конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств: теоретико-методичний аспект

Виробництво біопластику для циркуляційної економіки і стимулювання сестейнового розвитку (англомовна)

Формування державної програми підтримки підприємств-агровиробників України з урахуванням світового досвіду

Оцінка сучасного стану та напрями розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації

Перспективи розвитку енергозабезпечуючих кооперативів на селі

Управління фінансовим потенціалом об’єднаних територіальних громад

Прогнозування тенденцій та інвестицій в молочній галузі для забезпечення раціональних норм споживання молока і молокопродуктів населенням

Агротуризм як інструмент диверсифікації діяльності агроформувань

Інноваційне забезпечення аграрного сектору економіки: аналіз стану

Інформаційне забезпечення в дорадництві з використанням сучасних інноваційних Інтернет-технологій

Сімейні винарні як основа європейської інтеграції галузі виноробства України

Розвиток промислового садівництва в умовах євроінтеграційних процесів

Актуальні проблеми аграрного ринку та перспективи розвитку на прикладі Республіки Вірменія (англомовна)

Засади еколого-економічної безпеки АПК за умов сталого розвитку: теоретико-концептуальні аспекти

Специфіка застосування ставки дисконтування для оцінки вартості аграрного бізнесу (англомовна) (=> )

Сторінки