ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2020 рік

Децентралізація – шлях до розвитку сільських територій в Україні

Сільськогосподарські структури, сталість продовольчих систем та регулювання земельних ринків

Оцінка економічного потенціалу виробництва продукції коноплярства в Україні

Інклюзивний підхід до формування логістичних ланцюгів аграрного ринку України

Розвиток ринку м’яса свиней

Удосконалення підходів до визнання та обліку капітальних інвестицій

Методологічні основи управлінських рішень як інструмент ефективного управління підприємствами

Насіння і садивний матеріал – інноваційний товар рослинництва (англомовна)

Систематизація методів у інформаційному забезпеченні управління підприємствами

Дієвість податку на додану вартість при експорті продукції рослинництва

Земельні реформи в Україні: історія проведення

Теорія і методологія кластерного розвитку АПК (англомовна)

Земельна реформа: сучасні проблеми і шляхи вирішення

Убезпечення сільського способу життя: європейська політика, орієнтири для України

Аналітичне забезпечення антикризового управління агроформувань

Становлення та розвиток сімейного фермерства у Польщі: досвід для України

Розвиток особистих селянських господарств та їх трансформація у сімейні фермерські

Особливості ролі сільської жінки в сім’ї

Оцінка ролі України на світовому ринку меду

Розвиток світового виробництва та торгівлі молочними продуктами

Соціальна відповідальність бізнесу: інституціональний підхід (англомовна)

Концептуальні аспекти економіки вражень в контексті землекористування

Концепція ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення

Невідкладні заходи для врахування при запровадженні ринкових земельних відносин