ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 01 за 2020 рік

Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Децентралізація – шлях до розвитку сільських територій в Україні

Економіка агропромислового виробництва

Сільськогосподарські структури, сталість продовольчих систем та регулювання земельних ринків

Оцінка економічного потенціалу виробництва продукції коноплярства в Україні

Аграрний ринок

Інклюзивний підхід до формування логістичних ланцюгів аграрного ринку України

Розвиток ринку м’яса свиней

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Удосконалення підходів до визнання та обліку капітальних інвестицій

Аграрний менеджмент і підприємництво

Методологічні основи управлінських рішень як інструмент ефективного управління підприємствами

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Насіння і садивний матеріал – інноваційний товар рослинництва (англомовна)

Управління та інформаційне забезпечення

Систематизація методів у інформаційному забезпеченні управління підприємствами

Зовнішньоекономічні відносини

Дієвість податку на додану вартість при експорті продукції рослинництва

Історія аграрної економічної думки

Земельні реформи в Україні: історія проведення

Наукова дискусія

Теорія і методологія кластерного розвитку АПК (англомовна)