ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.3:637.5:636.4 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202001056
Аграрний ринок

Розвиток ринку м’яса свиней / Копитець Н.Г. // Економіка АПК. - 2020. - № 1 - С. 56

Мета статті – провести аналітичний огляд сучасного стану розвитку ринку м’яса свиней, визначити проблемні питання та обґрунтувати напрями підвищення його ефективності. Методика дослідження. У процесі дослідження використано ряд методів: абстрактно-логічний – для формулювання висновків; порівняльного аналізу – для зіставлення показників та виявлення тенденцій їх зміни; табличний – для наочного зображення отриманих результатів дослідження; статистичний – під час аналізу ринку м’яса свиней; монографічний – при деталізації стану розвитку ринку м’яса свиней; графічний – для ілюстрації тенденцій досліджуваних економічних явищ. Результати дослідження. Уточнено, що ринок м’яса свиней має важливе значення для вітчизняної економіки. Виявлено, що останніми роками на вітчизняному ринку м’яса свиней спостерігалася дестабілізація. Відбувалося зростання цінового диспаритету між сільськогосподарською та промисловою продукцією, погіршення селекційно-племінної роботи, недостатній рівень державної підтримки галузі свинарства. Означені фактори зумовили скорочення поголів’я свиней та обсягів виробництва м’яса, зниження попиту та зменшення обсягів експорту. Проблемними питаннями на ринку м’яса свиней і надалі залишаються висока собівартість виробництва та високі роздрібні ціни. Визначено, що для розвитку згаданого ринку необхідна державна підтримка, яка має бути спрямована на сільськогосподарських виробників та сприяти формуванню платоспроможного попиту на м’ясо свиней. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні положення щодо розвитку ринку м’яса свиней. Практична значущість. Вказані підходи можуть бути використані органами державного управління при прийнятті рішень щодо врегулювання та стабілізації ситуації на ринку м’яса свиней. Табл.: 1. Рис.: 2. Бібліогр.: 20.
Ключові слова: ринок; м’ясо свиней; виробництво; ціна; споживання; розвиток

Список використаних джерел

 1. Василівський С. Б. Забійні і м’ясні якості тварин різних генотипів. Вісник аграрної науки. 1996. № 9. С. 81-86.
 2. Державна служба статистики України. URL : http://ukrstat.gov.ua (дата звернення: 28.10.2019).
 3. Калінчик М.В., Ільчук М.М., Одинцова Т.М. Ефективність виробництва та розвиток ринку свинини. Київ : Нічлава, 2005. 228 с.
 4. Карунський О., Ярошко М. Особливості ведення галузі свинарства на прикладах господарств Німеччини і Австрії. Пропозиція. 2003. № 8-9. С.74-75.
 5. Кіц М. В., Альохіна Н. С. Економічна ефективність галузі свинарства у сільськогосподарських підприємствах Львівщини. Економіка АПК. 2015. №6. С. 36-40.
 6. Копитець Н. Г. Ринок м’яса свиней. Цінова ситуація на ринках продукції тваринництва в Україні / Шпичак О. М., Боднар О. В., Пашко С. О. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. С. 22-30.
 7. Копитець Н. Г. Сучасний стан та тенденції розвитку ринку свинини в Україні. Економіка АПК. 2018. № 11 (289). С. 44-55.
 8. Кравец И. В. Эколого-экономические предпосылки развития предприятий свиноводства в Украине. Сельское хозяйство в современной экономике: новая роль, факторы роста, риски. Москва : ВИАПИ им. А.А. Никонова: «Энциклопедия российских деревень», 2009. С. 500-502.
 9. Лохоня О. І. Стан галузі свинарства й визначення напрямів підвищення ефективності свинини в Україні. Ексклюзив агро. 2008. № 4. С.43-47.
 10. Лупенко Ю. О., Пугачов М. І., Духницький Б. В. Формування глобального і регіонального ринків сільськогосподарської сировини та продовольства : монографія / [Ю. О. Лупенко, М. І. Пугачов, Б. В. Духницький та ін.] ; за ред. Ю. О. Лупенка, М. І. Пугачова. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2015. 320 с.
 11. Мазуренко О. В. Розвиток інноваційно-орієнтованого свинарства – концептуальний підхід. Економіка АПК. 2015. № 4. С. 71-76.
 12. Мазуренко О. В. Розвиток ринку свинини в Україні. Бізнес-навігатор. 2011. № 2 (23). С. 15-20.
 13. Рибалко В. Наукові аспекти розв’язання проблеми дефіциту свинини в Україні. Тваринництво України. 2006. №2. С. 2-5.
 14. Рибалко В. П. Не тільки збільшувати виробництво, але й не знижувати якість свинини. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2006. Вип. 3. Т. 2. С. 4-7.
 15. Рибалко В. П. Особливості розвитку світового й вітчизняного свинарства. Вісник аграрної науки. 2003. №2. С. 27-30.
 16. Свиноус І. В., Ібатуллін М. І. Сучасний стан свинарства України: проблеми та шляхи вирішення. Продуктивність агропромислового виробництва. Економічні науки. 2015. № 7. С. 63-67.
 17. Топіха В. С., Топіха В. І. Тенденції розвитку галузі свинарства в країнах світу та Україні. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2006. Вип. 3. Т. 2. С. 8-14.
 18. Топиха В., Волков А. Обеспечение высокой продуктивности свиней и селекционного процесса. Свиноводство. 2004. №1. С.2-3.
 19. Тригубенко С. В Україні свинина дорожча, ніж у Євросоюзі. URL : https://agropolit.com/news/11059-v-ukrayini-svinina-dorojcha-nij-v-yevrosoyuzi.
 20. Українці їдять свинини вдвічі менше від потреби. URL : https://zaxid.net/ukrayintsi_yidyat_svinini_vdvichi_menshe_vid_potrebi_n1481197.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_01_p_56_64.pdf