ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 02 за 2020 рік

Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Земельна реформа: сучасні проблеми і шляхи вирішення

Аграрна політика і реформування

Убезпечення сільського способу життя: європейська політика, орієнтири для України

Аграрний менеджмент і підприємництво

Аналітичне забезпечення антикризового управління агроформувань

Становлення та розвиток сімейного фермерства у Польщі: досвід для України

Розвиток особистих селянських господарств та їх трансформація у сімейні фермерські

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Особливості ролі сільської жінки в сім’ї

Зовнішньоекономічні відносини

Оцінка ролі України на світовому ринку меду

Розвиток світового виробництва та торгівлі молочними продуктами

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Соціальна відповідальність бізнесу: інституціональний підхід (англомовна)

Проблеми економічної теорії

Концептуальні аспекти економіки вражень в контексті землекористування

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Концепція ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення

Наукова дискусія

Невідкладні заходи для врахування при запровадженні ринкових земельних відносин