ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: [338.43.02:316.343.37](477) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202002020
Аграрна політика і реформування

Убезпечення сільського способу життя: європейська політика, орієнтири для України / Бородіна О.М. // Економіка АПК. - 2020. - № 2 - С. 20

Мета статті – здійснити науково-прикладний аналіз сутності європейської політики убезпечення сільської місцевості (rural proofing policy) та механізмів її реалізації для привернення уваги в Україні до цієї міждисциплінарної проблеми, суспільного усвідомлення її значення та розробити пропозиції щодо можливостей адаптації європейських підходів до врахування специфіки сільського способу життя в умовах сучасних реформ, зокрема адміністративно-територіального устрою та децентралізації влади. Методика дослідження. У процесі дослідження використано загальні й спеціальні методи наукового пізнання: системний підхід і системний аналіз (при визначенні концептуальних засад та сутності європейської політики убезпечення сільської місцевості); історично-логічний метод (при дослідженні становлення і розвитку процесів убезпечення сільської місцевості у діяльності європейських урядових структур); інституціональний аналіз (при дослідженні організаційно-економічного механізму здійснення адаптації національної та галузевої політик до потреб сільського розвитку); аналіз і синтез (при розробці пропозицій щодо запровадження європейських підходів для вітчизняної науки та практики на основі винесених уроків); графічний метод (для відображення етапності процесу перевірки секторальної політики на відповідність умовам сільського життя); монографічний (при оцінюванні результатів адаптації секторальних політик відповідно до потреб сільських громад). Результати дослідження. Узагальнено науково-прикладні засади становлення та розвитку європейської політики убезпечення сільської місцевості й обґрунтовано основні підходи до запровадження в Україні механізмів збереження принад сільського способу життя, які гарантують врахування сільської специфіки в межах діючої національної та секторальної політик у контексті задоволення потреб та інтересів сільських спільнот і сільського бізнесу в умовах віддаленості послуг від їх споживачів та розпорошеності сільського населення. Елементи наукової новизни. З урахуванням вітчизняних потреб розкрито концептуальні засади політики убезпечення сільського способу життя, сутність, організаційно-економічні механізми та наслідки її реалізації. Практична значущість полягає у можливості системного удосконалення державного регулювання процесів сільського розвитку в Україні на основі європейської інноваційної політичної практики збереження сільського способу життя. Рис.: 2. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: політика убезпечення сільської місцевості; спільна аграрна політика ЄС; інклюзивний сільський розвиток; політика сільського розвитку; адаптація політики

Список використаних джерел

 1. Eldin Fahmy, Sarah Cemlyn & Dave Gordon. Rural proofing and best practice in neighborhood renewal, University of Bristol, November 2004. URL : https://www.researchgate.net/publication/228869709_Rural_proofing_and_best_practice_in_neighbourhood_renewal.
 2. Gardiner B. The Government’s rural policy: The way ahead. Speech by Barry Gardiner MP for LGA Rural Commission. London. 16 March 2007. URL : http://www.defra.gov.uk/corporate/ministers/speeches/barry-gardiner/bg070316.htm.
 3. Guide to Rural Proofing. National guidelines URL : http://1stdirectory.co.uk/_assets/files_comp/0a76a183-dcbc-4a29-968a-0f7f1259bf37.pdf.
 4. Jane Atterton. Rural Proofing in England: A Formal Commitment in Need of Review. URL : https://www.researchgate.net/publication/242118519_Rural_Proofing_in_England_A_Formal_Commitment_in_Need_of_Review.
 5. Janković D. Territorial Approach to Regional Rural Development. 2012. URL : http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/143165/2/8%20EP%204%202012-9.pdf.
 6. Lowe P. and Ward N. Sustainable Rural Economies: Some Lessons from the English Experience. Sustainable Development. URL : http://www.researchgate.net/publication/227650717_Sustainable_rural_economies_Some_lessons_from_the_English_experience.
 7. Policy briefing. Rural proofing. URL : http://www.lgiu.org.uk/wp-content/uploads/2015/03/Rural-proofing.pdf.
 8. Rural proofing: Practical guidance to assess impacts of policies on rural areas, March 2017. URL : https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/600450/rural-proofing-guidance.pdf.
 9. Rural White Paper – Our Countryside – The Future – A Fair Deal for Rural England (DEFRA). URL : http://www.defra.gov.uk/rural/ruralwp/whitepaper/default.htm.
 10. Rural-Proofing for Health: Guidelines. URL : http://www.rhap.org.za/wp-content/uploads/2015/02/2015-01-13-RHAP-Rural-Proofing-Guideline-A4-Email-1.pdf.
 11. S. Shortall, M. Alston. To rural proof or not to rural proof: a comparative analysis. Polit. Pol. 44. 2016. P. 35-55.
 12. Sally Shortall, Erin Sherry. Rural Proofing in Northern Ireland: An overview and recommendations on guidance, implementation and governance. URL : https://www.afbini.gov.uk/sites/afbini.gov.uk/files/publications/Rural%20Proofing%20in%20Northern%20Ireland%20an%20Overview%20and%20Recommendations%20Decem....pdf.
 13. The Green Book: appraisal and evaluation in central government. URL : https://www.gov.uk/government/publications/the-green-book-appraisal-and-evaluation-in-central-governent.
 14. Франческо Мантино. Сельское развитие в Европе: политика, институты и действующие лица на местах с 1970-х годов до наших дней. Совместное издание Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Business Media of the Sole 24 Ore. 2010. C. 10.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_02_p_20_32.pdf