ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.3:631 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202002006
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Земельна реформа: сучасні проблеми і шляхи вирішення / Гладій М.В., Лузан Ю.Я. // Економіка АПК. - 2020. - № 2 - С. 6

Мета статті – обґрунтувати необхідність комплексного законодавчого, організаційного і фінансового забезпечення ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення, як важливого чинника конкурентного розвитку аграрного сектору України. Методика дослідження. У процесі дослідження використано: загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання; монографічні – для опрацювання фахових публікацій із зазначеної проблематики; логічний – для визначення соціально-економічних тенденцій; економіко-математичний, статистичний та порівняльний – для аналітичних розрахунків; системного підходу – для удосконалення державного регулювання ситуаційних змін в аграрному секторі економіки, зокрема в земельних відносинах. Результати дослідження. Доведено, що удосконалення державної аграрної політики вимагає завершення земельної реформи на ринкових засадах, як її найважливішої складової. Обґрунтовано необхідність забезпечення взаємопов’язаного та комплексного законодавчого закріплення необхідних стимулів і обмежень регулювання земельної власності й обсягів землекористування, створення відповідних умов для забезпечення життєдіяльності сільського населення та розвитку сільських територій, підвищення ролі сільських громад у реалізації аграрної, в тому числі земельної політики держави в інтересах суспільства, селян і місцевих громад. Елементи наукової новизни. Отримано системне обґрунтування шляхів подальшого розвитку земельної реформи в Україні. Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані при опрацюванні проєктів законодавчих актів і регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення, поглибленні наукових досліджень, використанні в навчальному процесі та у практичній діяльності органів державної влади, самоврядування та суб’єктів аграрного підприємництва. Табл.: 6. Рис.: 1. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: ринкові земельні відносини; державна аграрна політика; аграрний сектор економіки; розвиток сільських територій; збереження природної родючості ґрунтів

Список використаних джерел

 1. Модернізація державної політики розвитку аграрної сфери України: виклики, шляхи вирішення : монографія / Гадзало Я. М., Гладій М. В., Саблук П. Т., Лузан Ю. Я. Київ : Аграрна наука, 2020. 380 с.
 2. Лупенко Ю. О., Ходаківська О. В. Наукові засади запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення : наукова доповідь. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 44 с.
 3. Саблук П. Т., Лузан Ю. Я. Аграрна політика та чинники її реалізації. Економіка АПК. 2019. № 10. С. 6-17.
 4. Розвиток аграрної сфери економіки в умовах децентралізації управління в Україні : монографія / Гадзало Я. М., Гладій М. В., Саблук П. Т., Лузан Ю. Я. Київ : Аграрна наука, 2018. 328 с.
 5. Лупенко Ю. О., Ходаківська О. В. Моделі обігу земель сільськогосподарського призначення: результат анкетних досліджень. Економіка АПК. 2017. № 9. С. 5-15.
 6. Жук В. М. Обіг земель сільськогосподарського призначення за селозберігаючою моделлю аграрного устрою України : наукова доповідь. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 127 с.
 7. Руденко М. Д. Энергия прогресса. Київ : Михайлюта А. А., 2010. 544 с.
 8. Шарій Г. І., Тимошевський В. В., Максименко О. А. Охорона грунтів: екологічна рента як стимул органічного землеробства. Економіка АПК. 2019. № 10. С. 26-33.
 9. Лузан Ю. Я., Лузан О. Ю. Капіталізація аграрного сектору України. Економіка АПК. 2016. № 3. С. 21-29.
 10. Жук В. М. Неформальні інститути селянства у моделюванні реформ та аграрної політики: теорія і практика. Економіка АПК. 2017. № 9. С. 5-18.
 11. Хвесик М. А., Бистряков І. К, Клиновай Д. В. Природні ресурси у фінансово-економічному забезпечення розвитку об’єднаної територіальної громади. Київ : ДУ «ІЕПЕР» НААН, 2018. 34 с.
 12. Жук В. М., Бездушна Ю. С., Попко Є. Ю. Капіталізація національного багатства України: вартість земель сільськогосподарського призначення : наукова доповідь. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. 48 с.
 13. Месель-Веселяк В.Я., Федоров М. М. Теоретико-методологічне і нормативно-правове забезпечення трансформації аграрного сектора економіки України до ринкових умов господарювання, науковий супровід та ефективність запровадження. Економіка АПК. 2015. № 7. С. 5-24.
 14. Новаковський Л. Я. Єдиний цивілізований ринок – прозорий, зрозумілий, регульований ринок землі. Землевпорядний вісник. 2012. № 1. С. 2–6.
 15. Шпичак О. М., Боднар О. В. Проблеми власності та формування ринку землі сільськогосподарського призначення. Економіка АПК. 2012. № 12. С. 3-9.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_02_p_6_19.pdf