ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.439.4:339 (477) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202002077
Зовнішньоекономічні відносини

Оцінка ролі України на світовому ринку меду / Духницький Б.В., Духницький В.Б. // Економіка АПК. - 2020. - № 2 - С. 77

Мета статті – дослідити актуальні тенденції та ключові особливості вітчизняного ринку меду з урахуванням можливостей внутрішнього виробництва й існуючого попиту за кордоном. Методика дослідження. Використано методи: теоретичного узагальнення – для характеристики українського та світового ринків меду; аналізу й синтезу – для встановлення фактичного зв’язку між виробництвом, споживанням та експортом меду в Україні, а також для узагальнення причин, що заважають стабілізації й розвитку галузі в контексті диверсифікації виробництва та експортного потенціалу; порівняльної оцінки – для виділення основних виробників та експортерів на світовому ринку меду, в тому числі в органічному напрямі бджільництва; графічний і табличний – для повнішої візуалізації результатів проведеного дослідження. Результати дослідження. Охарактеризовано виробництво меду в Україні по категоріях господарств та регіональній структурі, розглянуто динаміку його експорту та основні закордонні ринки збуту, виділено оціночні фактори, які підтверджують викривлення наявної статистичної інформації щодо внутрішнього ринку меду, проаналізовано стан світового ринку цього продукту та визначено місце України на ньому, систематизовано проблеми у функціонуванні вітчизняного ринку меду та надано рекомендації з їх усунення. Елементи наукової новизни. З’ясовано причини невідповідності між офіційними статистичними даними щодо виробництва меду в Україні та його експорту відносно реальної ситуації на внутрішньому ринку. Практична значущість. Представлені положення спрямовані на розкриття типових особливостей і найбільш суттєвих проблемних питань вітчизняного бджільництва, які першочергово потребують уваги з боку органів державної влади, місцевого самоврядування, виробників, експортерів меду та інших суб’єктів агробізнесу. Табл.: 2. Рис.: 2 . Бібліогр.: 16.
Ключові слова: виробництво; мед; торгівля; світовий ринок; проблеми; характеристика

Список використаних джерел

 1. Бджоли визнані найважливішими істотами на Землі. URL : https://glavcom.ua/world/observe/bdzholi-viznani-nayvazhlivishimi-istotami-na-zemli-636224.html.
 2. Власов В. І. Глобалістика: історія, теорія : монографія в 2 т. / Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2012. Т. 2. 856 с.
 3. Вчені попередили, що 40% комах знаходяться під загрозою зникнення. URL : https://www.unian.ua/ecology/salvationspecies/10472082-vcheni-poperedili-shcho-40-komah-znahodyatsya-pid-zagrozoyu-zniknennya.html.
 4. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua.
 5. Економіка українського меду. Завдяки чи всупереч? URL : https://www.epravda.com.ua/projects/poleua/2018/11/30/643008/.
 6. Михайлова Л. І., Гриценко В. Л. Організаційно-економічні засади функціонування ринку продукції бджільництва. Економіка АПК. 2018. № 8. С. 35-43.
 7. Про затвердження Інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл : Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини № 9 від 30.01.2001. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0131-01.
 8. Пугачов М. І. Аграрний сектор економіки України в умовах інституційних змін. Економіка АПК. 2017. № 5. С. 12-18.
 9. Розвиток економіки сільського господарства України в 2011-2015 рр. : наук. доп. / Гадзало Я. М., Лупенко Ю. О., Пугачов М. І. та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 546 с.
 10. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року ; за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2012. 182 с.
 11. Федерація органічного руху України. URL : http://www.organic.com.ua.
 12. Формування глобального і регіонального ринків сільськогосподарської сировини та продовольства : монографія / [Ю. О. Лупенко, М. І. Пугачов, Б. В. Духницький та ін.] ; за ред. Ю. О. Лупенка, М. І. Пугачова. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2015. 320 с.
 13. FAOSTAT. URL : http://www.fao.org/faostat/en.
 14. FiBL Statistics – European and global organic farming statistics. URL : https://statistics.fibl.org.
 15. International Trade Centre. URL : http:// http://www.intracen.org.
 16. The World of Organic Agriculture 2019. URL : https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2019/pdf.html.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_02_p_77_84.pdf