ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 03 за 2020 рік

Економіка агропромислового виробництва

Ефективність виробництва насіння та перспективи розвитку насінництва в Україні

Аграрний ринок

Розвиток ринку плодів та ягід в Україні

Організаційно-економічний механізм просування сортів зернових колосових культур іноземної селекції на ринки України

Статистичний аналіз споживання м’яса та м’ясопродуктів в Україні

Поведінка споживачів на продовольчому ринку: інституційний та маркетинговий підходи

Аграрний менеджмент і підприємництво

Функціонування екоготелів в Україні як чинник активізації підприємницької діяльності

Інфраструктурне забезпечення розвитку вітчизняних підприємств зеленого туризму (англомовна)

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Втрати продовольства як індикатор збалансованості інноваційних процесів у продовольчому ланцюгу

Бенчмаркінг як інноваційний інструмент фінансової діяльності підприємств сільського зеленого туризму (англомовна)

Управління та інформаційне забезпечення

Удосконалення планування господарської діяльності сільськогосподарських підприємств

Проблеми економічної теорії

Теоретичні засади розвитку підприємництва

Сторінка молодого науковця

Організаційно-економічний механізм використання бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств (англомовна)