ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43.01 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202003080
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Бенчмаркінг як інноваційний інструмент фінансової діяльності підприємств сільського зеленого туризму / Шабатура Т.С., Ніколюк О.В., Гришова І.Ю. // Економіка АПК. - 2020. - № 3 - С. 80

Мета статті – обґрунтувати необхідність використання бенчмаркінгу вітчизняними підприємствами сільського зеленого туризму як інноваційного інструменту поліпшення стану їх фінансової діяльності. Методика дослідження. Застосовано методи: аналітичних узагальнень (систематизація сучасних поглядів на використання бенчмаркінгу підприємствами); індукції та дедукції (визначення рейтингу найбільших корпорацій світу, що займаються розробкою стратегій бенчмаркінгу та використовують його у своїй практичній діяльності); синтезу та аналізу (розгляд характерних особливостей та тенденцій розвитку підприємств сільського зеленого туризму, а також проведення комплексної оцінки їх фінансового стану); персонального опитування (визначення рівня популяризації бенчмаркінгу та проблем його використання серед підприємств сільського зеленого туризму Одеської області); абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків). Результати дослідження. Розглянуто сучасні тенденції та особливості використання бенчмаркінгу в маркетингових дослідженнях світових компаній. Досліджено світовий досвід використання бенчмаркінгу в напрямі поліпшення фінансових результатів діяльності компаній європейських країн. Визначено головні домінанти використання фінансового бенчмаркінгу підприємствами сільського зеленого туризму, на основі чого його поділено на внутрішній, зовнішній та фінансово-стратегічний. Проаналізовано стан розвитку підприємств сільського зеленого туризму України: наведено об’єкти, які віднесено до сільського зеленого туризму України станом на 2018 р. за областями; на основі опитування визначено рівень популяризації бенчмаркінгу та проблеми його використання серед підприємств сільського зеленого туризму Одеської області, а також проведено комплексну оцінку їх фінансового стану. Елементи наукової новизни. Обґрунтовано необхідність використання бенчмаркінгу вітчизняними підприємствами сільського зеленого туризму не лише в маркетингових дослідженнях з метою посилення їх ринкових позицій та нарощення конкурентних переваг, але і як фінансового інструменту для забезпечення конфігурації фінансових потоків за напрямами їх формування та використання шляхом інтерпретації досвіду фінансового розвитку світових лідерів у власну діяльність. Практична значущість. Результати можуть бути використанні в процесі подальшого наукового опрацювання важливої наукової проблеми – використання бенчмаркінгу у фінансовій діяльності підприємств сільського зеленого туризму України та визначення його внеску в забезпечення їх фінансової стабільності та незалежності. Табл.: 2. Рис.: 1. Бібліогр.: 19.
Ключові слова: бенчмаркінг; маркетингові дослідження; фінансова стабільність; інноваційний інструмент; підприємства сільського зеленого туризму; якість екотуристичних послуг

Список використаних джерел

 1. Бобровник Д. Підвищення ефективності бенчмаркінгу в контексті забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 3 (19). С. 194-201.
 2. Варгатюк М. О. Науково-концептуальні засади використання бенчмаркінгу в управлінні підприємствами. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 2 (18). С. 67-73.
 3. Герасимчук Л. М., Паньковська Л. С. Бенчмаркінг на підприємстві в умовах глобалізації. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 3. Т. 3. С. 99–103.
 4. Головне управління статистики в Одеській області. URL : http://www.od.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 17.11.2019).
 5. Зелений туризм в Україні. URL : ua.dorogovkaz.com/ stati_zelenyj%20turizm.php (дата звернення: 10.09.2019).
 6. Негоденко В., Варгатюк М., Щербата М. Теоретичні аспекти визначення сутності категорії «бенчмаркінг». Економічний аналіз. Тернопіль, 2019. Т. 29. № 1. С. 208-2014.
 7. Яців І. Б., Бобровник Д. О. Концептуальні засади розвитку бенчмаркінгу на підприємствах аграрної сфери України. Український журнал прикладної економіки. 2018. Т. 3. № 1. С. 120-127.
 8. Ashford B. How benchmarking can mitigate risk in business transformation. BT Technolohy Journal, Springer Netherlands. 2007. Vol. 25. № 1. P. 50-57. URL : http://www.springerlink.com/content/9l08261p1wj2v173/?p=0e0f01e572fe4deaac615234e4e1f22c&pi=28 (дата звернення: 02.09.2019).
 9. Basenko K. O., Batrakova T. I., Kushnir S. O. The activation of regulatory policy towards the development of social investment. Науковий вісник Полісся. Чернігів, 2017. № 1 (9). Ч. 1. С. 197–202.
 10. Bendell T., Boulter. L., Kelly J. Benchmarking for Competitive Advantage. New York : McGraw-Hill, 1993. 284 p.
 11. Blumberg D. F. Strategic Benchmarking of Service and Logistic Support Operations. Journal of Business, Logistics. 1994. Vol. 15. № 2. P. 89–119.
 12. Camp R. C. Business Process Benchmarking: Finding and Implementing Best Practices, ASQC Quality Press, Milwaukee, WI, 1995.
 13. Durglishvili N., Kushnir S., Shestakovska T. Competitiveness of the agrarian business in the context of maintenance of leadership positions on the market. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 217. 2nd International Conference on Social, economic, and academic leadership. 2018. Р. 177–184.
 14. Gryshova I., Diachenko O., Gerasimenko A. Бенчмаркінг як метод підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств: практичний досвід застосування. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 2019. № 6. Р. 62-72. URL : https://doi.org/10.32886/instzak. (дата звернення: 07.12.2019).
 15. Hinton M., Francis G., Holloway J. Best practice benchmarking in the UK, Benchmarking: An International Journal. 2000. Vol. 7. № 1. P.52–61
 16. Moses J. Benchmarking quality measurement. Software Quality Journal, (Eds.) Springer Netherlands. 2007. Vol. 15. Issue 4. P. 449-462. URL : http://www.springerlink.com/content/564j96784305k588/?p=87cf28851cb04bb9b4a4bc35921da611&pi=0; (дата звернення: 23.06.2019).
 17. Rosengard J. S. Benchmarking: Springboard for Change. TMA Journal. 1996.Vol. 16. № 2. P. 29–32.
 18. Shabatura T. S., Kravchuk А. A., Hnatieva T. М. Model of economic developmententerprisein the context of Europeanintegration. Науковий вісник Полісся. 2017. № 3 (11). Ч. 2. С. 89-94. URL : http://journals.uran.ua/nvp_chntu/issue/view/6943.
 19. Watson G. H. Strategic Benchmarking : How to Rare Your Company’s Performance against the World’s Best. New York : Wiley, 1993. 288 p.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_3_p_80_88.pdf