ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.162:657.6:001.895
Критика і бібліографія

Науково-методичне удосконалення підходів щодо інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційної діяльності / Садовська І.Б. // Економіка АПК. - 2020. - № 4 - С. 129

У монографії Столярчук Н.М. „Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах” здійснено аналіз стану інноваційної діяльності науково-дослідних установ та розроблено дієве методичне забезпечення обліку та внутрішнього аудиту. У першому розділі атором розкрито теоретичні засади обліку та внутрішнього аудиту інноваційної діяльності. У другому розділі монографії висвітлено стан обліку інноваційної діяльності в науково-дослідних установах. Третій розділ монографії присвячено розвитку обліку і внутрішнього аудиту інноваційної діяльності. Публікація призначена науковим установам, державним регуляторним органам, професійним організаціям, науковцям, викладачам, керівникам, практикуючим бухгалтерам та студентам.
Ключові слова: інновації, облік, нематеріальні активи, ліцензії, об’єкт інтелектуальної власності

Список використаних джерел

  1. Столярчук Н. М. Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах: монографія. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2016. 196 с.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_4_p_130_132.pdf