ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 06 за 2020 рік

Економіка агропромислового виробництва

Глобалізаційна трансформація землекористування: наслідки та способи їх запобігання

Електронні аукціони з продажу прав оренди земельних ділянок: нові можливості та наявні ризики

Вплив рівня інтенсивності виробництва на формування ефективної структури витрат у рослинництві

Дорадча підтримка організаційних складових управління виробництвом та використанням біоетанолу

Інвестиційний потенціал аграрного сектору України: формування та розвиток

Аграрний ринок

Сучасний стан та тенденції ринку м’яса

Аграрний менеджмент і підприємництво

Економічні оцінки впливу Covid-19 на розвиток фермерських господарств

Зовнішньоекономічні відносини

Експорт та імпорт сільськогосподарської техніки

Актуальні проблеми забезпечення продовольством населення світу (англомовна)

Наукова дискусія

Парадигма функціонального підходу до проявів ризику в діяльності аграрних підприємств в умовах ринку (англомовна)

Методичні підходи та прикладні оцінки інклюзивного сільського розвитку

Сторінка молодого науковця

Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення капітальних інвестицій в сільськогосподарських підприємствах