ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 07 за 2020 рік

Аграрна політика і реформування

Позитиви і негативи аграрного устрою України

Аграрний ринок

Формування і реалізація державної політики продовольчої безпеки України

Поточний стан та прогноз кон’юнктури ринку яблук в Україні

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Формування сортових рослинних ресурсів та їх роль для розвитку насінництва

Зовнішньоекономічні відносини

Тенденції та перспективи розвитку хлібопекарського виробництва в європейських країнах

Наукова дискусія

Водний менеджмент в Україні: особливості та перспективи розвитку

Методичні основи оцінки життєздатності підприємств

Сторінка молодого науковця

Державна підтримка розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки

Бюджетування як складова формування управлінських рішень для аграрного підприємства

Стан розвитку обслуговуючої сільськогосподарської кооперації в Україні

Оцінка cтану інноваційного розвитку АПК на оcнові інституціонального аналізу його високотехнологічної сфери