ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 08 за 2020 рік

Аграрна політика і реформування

Диверсифікація використання трудового потенціалу сільських територій

Економіка агропромислового виробництва

Методичні аспекти визначення розміру втрат сільськогосподарського виробництва при вилученні земельних ділянок для інших цілей

Аграрний ринок

Розвиток торгівлі та проблеми в ланцюгах товаропостачання продовольства в Україні

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Кредитування в системі аграрних трансформацій України

Розвиток аграрного сектору України: фінансовий аспект

Управління та інформаційне забезпечення

Генезис та розвиток сільськогосподарських дорадчих служб в Україні (англомовна)

Зовнішньоекономічні відносини

Розвиток світового ринку продукції вівчарства

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Формування інституційних складових кооперативного розвитку альтернативної енергетики в аграрному секторі економіки

Формування складових детермінант інституціонального середовища економіки України

Наукова дискусія

Формування макроекономічних пропорцій в нових умовах господарювання

Сторінка молодого науковця

Організаційно-структурні аспекти формування економічної результативності сільськогосподарських підприємств