ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 09 за 2020 рік

Аграрна політика і реформування

Економічні розрахунки потенціалу виробництва відновлювальної біоенергії у формуванні енергетичної незалежності агропромислового комплексу

Аграрний ринок

Потенціал ринку вина в Україні

Аграрний менеджмент і підприємництво

Соціально-економічна орієнтація сімейних фермерських господарств у підприємницькій діяльності

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Стан і шляхи забезпечення зайнятості сільського населення в Україні

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку сільського господарства України

Стан інноваційно-інформаційного розвитку агропромислових підприємств

Управління та інформаційне забезпечення

Аналіз особливостей ринкового попиту сільськогосподарських товаровиробників на дорадчі послуги в Україні

Кластери як інноваційна організаційно-економічна форма ефективного аграрного виробництва в системі сталого розвитку

Зовнішньоекономічні відносини

Ефективність зовнішньої торгівлі України плодово-ягідною продукцією

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Порівняльне дослідження експорту з Ірану горіхів та сухофруктів щодо країн-конкурентів: США, Китаю та Туреччини (англомовна)

Наукова дискусія

Формування індексів та індикаторів сталого розвитку підприємництва в сільському господарстві: теоретико-методичні підходи