ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 10 за 2020 рік

Економіка агропромислового виробництва

Об’єднання виробників як інструмент стратегічного розвитку лікарського рослинництва в Україні

Застосування методу DEA для оцінки розвитку аграрного сектору економіки

Оцінка та аналіз ефективності виробництва продукції рослинництва в Україні методом DEA

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Ринок нафти та нафтопродуктів в Україні

Аграрний менеджмент і підприємництво

Інтеграційний аспект розвитку суб’єктів господарювання в сільському господарстві України

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Еволюція економічних теорій сталого сільського розвитку

Стратегічний підхід до формування соціальної відповідальності суб’єктів аграрного сектору економіки України

Управління та інформаційне забезпечення

Структура управління агропромисловими підприємствами в умовах розвитку інформаційних технологій

Наукова дискусія

Соціальний капітал аграрної сфери: теоретичний концепт оцінки засад формування і функціонування

Застосування рамкового методу трансформації методології аудиту для забезпечення сталого розвитку сільських територій

Посилення державного впливу на забезпечення сталого розвитку підприємництва в сільському господарстві

Сторінка молодого науковця

Методичні підходи до оцінки потреби інвестицій сільськогосподарського підприємства у нову технологію